21-24/2 Moritz OstruschjakMadness from the Gods

21-24/2 Moritz Ostruschjak
Madness from the Gods

Moritz Ostruschjak är dansare och koreograf från Tyskland med slavisk bakgrund. Sedan 2009 har han arbetat som dansare i Göteborgsoperans danskompani men även producerat egna verk. Daniela Bendini är en finsk-italiensk frilansartist, dansare/koreograf som har arbetat...