22-23/2 Toby Kassell & Ingeborg ZackariassenTransition

22-23/2 Toby Kassell & Ingeborg Zackariassen
Transition

Scroll down for English. Transition är ett arbete som strävar efter att belysa hur den ständiga utveckling som samhället påstår att vi som människor befinner oss i påverkar oss. Kan vi verkligen prata om en utveckling, eller fortsätter vi bara handla och konsumera som...