25-27/1   NewOpera CO   Säg till!

25-27/1
NewOpera CO
Säg till!

(scroll down for English) Säg till! lyfter vår tids stora frågor om en värld i förändring där mycket vi tidigare tagit för givet ifrågasätts av starka krafter: Vad är demokrati? Hur skapas pengar? Hur vet man att något är sant? Finns det anledning att vara rädd?...