22-23/3Langgård/Becker New Skin

22-23/3
Langgård/Becker
New Skin

(scroll down for English) New Skin är en föreställning i gränslandet mellan konsert och installation, med och av kompositören Ingvild Langgård och scenografen Signe Becker. Den viktigaste inspirationen är idén om historien och tiden som definierande storheter, och hur...
 8-9/3 Geiger Marsfest2019

8-9/3
Geiger
Marsfest2019

GEIGER besöker Atalante med ett brokigt men knivskarpt spektrum av slipade internationella artister och ensembler. Under årets första festival är det fokus på kammarmusik. Österrikiska ensemblen Airborne Extended består av harpa, flöjter, blockflöjter och cembalo. De...
11-15/3Transit-residens Mari Vittradotter Johansson

11-15/3
Transit-residens
Mari Vittradotter Johansson

(scroll down for English) Schackmatt är ett dans/scenkonst verk som har sin bas i neurovetenskapen där olika verktyg och metoder inom neurologisk forskning tillämpas. Mari Vittradotter Johansson vill skapa flera dimensioner där tankar, känslor och fysiska uttryck går...