TAVLOR PÅ EN UTSTÄLLNING
Ensemble Makadam med Malin Wättring

Speldatum:
Torsdag 19 mars 19.00  INSTÄLLT
Fredag 20 mars 19.00  INSTÄLLT

Biljetter:
Köp biljetter 

Längd:
60 min

Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Tillsammans med saxofonisten Malin Wättring tar de sig an Modest Mussorgskys stora symfoniska verk Tavlor på en utställning. ”Vi vill förhålla oss som ’hackare’ som fritt stjäl, förvränger, omtolkar och återupptäcker det musikaliska materialet”. Mussorgsky skrev verket som en hyllning till sin vän konstnären Victor Hartman och tio av dennes bilder ligger till grund för de olika titlarna. Detta narrativa förhållningssätt till musiken vill ensemblen problematisera och samtidigt tänja på begreppen konsert/utställning genom att använda musiken som installation och låta fotografen Misha Pedan välja 10 bilder med eller utan relation till Hartmans bilder.
Konsertinstallation på Galleri 54, 13-15 mars.
PICTURES AT AN EXHIBITION
Ensemble Makadam featuring Malin Wättring

Perform dates:
Thursday 19 March 19.00 CANCELED
Friday 20 March 19.00 CANCELED

Tickets
Buy tickets

Length:
60 min

Ensemble Makadam dissects and comments on compositions with improvisation and fragmentation. By randomly combining classical works with planned and spontaneous improvisation, new musical forms are created. Together with saxophonist Malin Wättring, they take on Modest Mussorgsky’s large symphonic work Pictures at an exhibition. “We look at ourselves as hackers who freely steal, distort, reinterpret and rediscover the musical material.” Mussorgsky wrote the work as a tribute to his late friend the artist Victor Hartman and ten of his pictures form the basis of the various titles. Makadam want to problematize this narrative approach to music and at the same time expand the concepts of concert and exhibition by using the music as an installation and let the photographer Misha Pedan choose ten pictures with, or without, relation to Hartman’s pictures. This is shown at Gallery 54, March 13–15.