MARSFEST
Geiger

Speldatum:
Fredag 27 mars 20.00 INSTÄLLT
Lördag 28 mars 20.00 INSTÄLLT

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
3 timmar

Maskiner. Mänskliga, mekaniska, digitala eller analoga. Det är temat för GEIGERs första festival år 2020 på Atalante. Programmet blir som vanligt både internationellt och lokalt, spräckligt och enhetligt, mjukt och hårt, högt och lågt, starkt och svagt. Med start kl 20.00 presenteras tre–fyra akter per kväll både på Atalantes scen och i foajén.
GEIGER startade runt 2004 av några tonsättare och musiker. Flera av dem hade träffats på det som idag är Högskola för Scen och Musik. De öppnade eget för att skapa en plats och ett sammanhang för ny musik, särskilt ny elektronisk musik. Ett anspråkslöst namn valdes: GEIGER (”Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Varje stavelse i den akronymen har kanske inte förverkligats ännu, men det har blivit en väldig massa konserter genom åren med musik och ljudkonst som annars aldrig hade kunnat upplevas i Göteborg.

Biljettpriser
120 kr Ordinarie
100 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

MARCH PARTY
Geiger

Perform dates:
Friday 27 March 20.00 CANCELED
Saturday 28 March 20.00 CANCELED

Tickets:
Buy tickets

Length:
3 hours

Machines. Human, mechanical, digital or analog. This is the theme for GEIGER’s first festival in 2020 at Atalante. The program will, as usual, be international and local, gaudy and uniform, soft and hard, high and low, strong and weak. About Starting at 20.00 three or four acts per night are presented both at Atalante’s stage and in the foyer. GEIGER started around 2004 by a few composers and musicians. Several of them had met at what today i the Academy of Music and Drama in Gothenburg. They started their own organisation to create a place and context for new music, especially new electronic music. A modest name was chosen: GEIGER (“Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Every syllable in that acronym may not have been realized yet, but it has been an awful lot of concerts over the years with music and sound art that otherwise never could have been experienced in Gothenburg.

Tickets price
120 SEK regular price
100 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people