5-11/2   Felix Skalberg   Transit – Vi2

5-11/2
Felix Skalberg
Transit – Vi2

Felix Skalber om Vi2: – Jag har fördjupat mig i relationer, ett ämne vi alla kan relatera till i någon form. Vi lägger ned enormt mycket tid och energi på att få våra relationer att fungera och jag vill undersöka huruvida, och i så fall på vilka sätt, detta påverkar...
1-2/2De UtvalgteSkuggor

1-2/2
De Utvalgte
Skuggor

(scroll down for English) Med produktionen av Jon Fosses pjäs Skuggor (2009) framstår De Utvalgte som en grupp som lätt sammanför dansens, konsertens, teaterns och performancekonstens estetik. Skuggor utspelas i ett immateriellt landskap och karaktärerna är förbundna...
 25-27/1   NewOpera CO   Säg till!

25-27/1
NewOpera CO
Säg till!

(scroll down for English) Säg till! lyfter vår tids stora frågor om en värld i förändring där mycket vi tidigare tagit för givet ifrågasätts av starka krafter: Vad är demokrati? Hur skapas pengar? Hur vet man att något är sant? Finns det anledning att vara rädd?...