16-17/3GeigerMarsfest

16-17/3
Geiger
Marsfest

(scroll down for English) GEIGERs historia är ett särskilt kapitel i Göteborgs musikliv. Föreningen startades omkring 2004 av ett gäng tonsättare och musiker. De öppnade eget för att skapa en plats och ett sammanhang för ny musik, särskilt ny elektronisk musik. Ett...
 9-10/3   City Mirage/PIRR    Dit vi inte ser

9-10/3
City Mirage/PIRR
Dit vi inte ser

(scroll down for English) WORKSHOPS 6-7/3: PIRR anordnar under veckan workshops. Anmälan sker till respektive workshopledare. 6 mars Perfomancepraktik – Joel Heirås kl.18-21 Joel Heirås, improvisatör och pedagog, har sedan en tid riktat sitt intresse mot...
2-3/3Naja Lee JensenLängtan efter hud

2-3/3
Naja Lee Jensen
Längtan efter hud

(scroll down for English) Längtan efter hud är ett tvärestetiskt verk av Naja Lee Jensen. Föreställningen är en undersökning av förhållandet mellan kroppens största organ, huden och den mänskliga identiteten. Huden är gränsen mellan oss och världen. Den yta som möter...
24/2 MimitabuVisual Sounds

24/2
Mimitabu
Visual Sounds

(scroll down for English) Mörker, rök, ljus, koordinerade rörelser, projektioner och udda föremål. Musik där visuella element är en viktig musikalisk parameter utgör fundamentet för detta helkvällsevenemang, uppbyggt av experimentella musikverk. Mimitabu presenterar...
 5-11/2   Felix Skalberg   Transit – Vi2

5-11/2
Felix Skalberg
Transit – Vi2

Felix Skalber om Vi2: – Jag har fördjupat mig i relationer, ett ämne vi alla kan relatera till i någon form. Vi lägger ned enormt mycket tid och energi på att få våra relationer att fungera och jag vill undersöka huruvida, och i så fall på vilka sätt, detta påverkar...
1-2/2De UtvalgteSkuggor

1-2/2
De Utvalgte
Skuggor

(scroll down for English) Med produktionen av Jon Fosses pjäs Skuggor (2009) framstår De Utvalgte som en grupp som lätt sammanför dansens, konsertens, teaterns och performancekonstens estetik. Skuggor utspelas i ett immateriellt landskap och karaktärerna är förbundna...