7-8/11 Ludvig Daae & Joanna NordahlHYPERFRUIT

7-8/11 Ludvig Daae & Joanna Nordahl
HYPERFRUIT

Scroll down for English. I föreställningen HYPERFRUIT undersöker koreograf/dansare Ludvig Daae tillsammans med filmkonstnär Joanna Nordahl hur internet, och inte minst hur vi kommunicerar över internet kan användas som struktur för en dansföreställning. Vad händer om...