Information om covid-19

Atalante följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Vi anpassar verksamheten genom att ha reducerat publikantal samt behörigt avstånd mellan publikplatser. Tills vidare har vi heller ingen barförsäljning i vår foajé. Detta för att på ett tryggt och trivsamt sätt kunna ta emot både artister och publik. 

Vi ser fram emot att presentera höstens arrangemang som planerat, med förbehållet att eventuella förändringar av Folkhälsomyndighetens riktlinjer kan komma att medföra ytterligare anpassningar av vår verksamhet och repertoar. 

Om du köpt biljett till en inställd föreställning och önskar återbetalning, vänlligen kontakta support@tickster.com

Information regarding covid-19

Atalante follows the recommendations from the Swedish Public Health Agency to reduce the spread of covid-19. We adapt our organization by limiting the number of tickets per performance and keeping an appropriate distance between audience seats. For the time being, we also have no bar sales in our foyer. These regulations are made for the safety and well-being of both artists and audience members.

We look forward to presenting this autumn’s events as planned, although possible future changes to the Swedish Public Health Agency’s guidelines may lead to further adjustments to our activity and repertoire. 

If you’ve bought a ticket to a canceled show and wishes a refund, please contact support@tickster.com