INBLICK/
ÅTERBLICK

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Spelas:
Torsdag, fredag, lördag, söndag 5–22 september
Torsdagar och fredagar 18.00–21.00
Lördagar och söndagar 15.00–18.00

En retrospektiv inblick i en dansdokumentär idévärld.

Inblick/Återblick är en installation och upplevelsebaserad utställning med flera inslag av livedans, en retrospektiv inblick i en dansdokumentär idévärld, i en tidsresa mellan 1999–2017. Under dessa år skapar koreografen Eva Ingemarsson elva multimediala helaftonsverk i tydliga och utmejslade scenografiska rum. Där möts dansen och koreografin av intervjuer, liveberättande, film, foto och musik. I dessa tematiskt uppbyggda verk och scenrum återfinns vid sidan av den koreograferade världen också personliga intervjuer och filmade porträtt av dansarna.

Dansarna möter sina egna berättelser, sina inre och yttre ansikten. De möter sig själva på fotografier, i filmer och projektioner, och delar med sig av sina inre tankevärldar, sina erfarenheter, sin smärta och glädje. Genom sitt personliga och speciella tilltal blir denna dansdokumentära värld igenkännbar för många fler.

The frozen ones, Månens fyra ansikten, Mellan dag och natt, Alterego, Go to hell or leave in peace, Tesoro, Defensa, Systrar, Spegeln, Zerkalo, Mirror in the Mirror.

Fri entré och drop-in! Kom när du önskar.

Schema för dansinslagen
Torsdag 12 september:
18.00 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson
18.45 Alterego, liten figur, Janni Groenwold Tschanz
19.15 Zerkalo, Anna Emilsson
19.30 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
20.00 Zerkalo, Janni Groenwold Tschanz
20.15 Spegel-Kairos, Svarta sjön, Anna Emilsson
20.45 Mirror in the Mirror, Janni Groenwold Tschanz

Fredag 13 september:
18.00 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson
18.45 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
19.15 Zerkalo, Anna Emilsson
19.30 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
20.00 Zerkalo, Anna Emilsson
20.15 Spegel-Kairos, Svarta sjön, Anna Emilsson
20.45 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson

Lördag 14 september och söndag 15 september:
15.00 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson
15.45 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
16.15 Zerkalo, Anna Emilsson
16.30 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
17.00 Zerkalo, Anna Emilsson
17.15 Spegel-Kairos, Svarta sjön, Anna Emilsson
17.45 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson

Nästa vecka släpper vi nya scheman!

INSIGHT/
RETROSPECT

Eva Ingemarsson Dance Production

Perform dates:
Thursday, Friday, Saturday, Sunday 5–22 September
Thursdays and Fridays between 18–21
Saturdays and Sundays between 15–18

Insight/Retrospect – A retrospective into the ideas of a dance documentary world

An installation and exhibition in a multimedia story, an experience-based installation and a spatial exhibition with several live elements of dance. The choreographer Eva Ingemarsson exhibits selected parts from 11 full-evening works. A time travel between 1999-2017.

An insight into Eva Ingemarsson’s choreographic idea world. For eighteen years eleven full evening works are created in clear and carved scenographic rooms. A multimedia mix of dance, choreography, interviews and live storytelling, film, photo and music. In these thematically constructed works and stage rooms there is a choreographed world with personal interviews and filmed portraits.

The dancers meet their own stories, their inner and outer faces. Here, the dancers’ stories are mixed with photographs and films in a multimedia expression. They share their inner world of thought, their experiences, their pain and joy. Through their personal and special appeal, this world becomes recognizable to many more.

No entrance fee and drop in! Come whenever you want.

Live act schedule
Thursday 12 September:
18.00 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson
18.45 Alterego, liten figur, Janni Groenwold Tschanz
19.15 Zerkalo, Anna Emilsson
19.30 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
20.00 Zerkalo, Janni Groenwold Tschanz
20.15 Spegel-Kairos, Svarta sjön, Anna Emilsson
20.45 Mirror in the Mirror, Janni Groenwold Tschanz

Friday 13 September:
18.00 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson
18.45 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
19.15 Zerkalo, Anna Emilsson
19.30 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
20.00 Zerkalo, Anna Emilsson
20.15 Spegel-Kairos, Svarta sjön, Anna Emilsson
20.45 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson

Saturday 14 September and Sunday 15 September:
15.00 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson
15.45 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
16.15 Zerkalo, Anna Emilsson
16.30 Månens fyra ansikten, Röd sol, Åsa Thegerström
17.00 Zerkalo, Anna Emilsson
17.15 Spegel-Kairos, Svarta sjön, Anna Emilsson
17.45 Mirror in the Mirror, Anna Emilsson

We’ll release new schedules next week!