RÖRELSE
Vetenskapsfestivalen

Speldatum:
Lördag 25 april 18.00 INSTÄLLT

Biljetter:
Fri entré

Längd:
4 tim

En intellektuell performance
Vad är egentligen rörelse? Kognitiv, organisatorisk, fysisk, musikalisk, konstnärligt, emotionell, planetarisk? Välkomna till en multikonstnärlig och mångvetenskaplig performance: en iscensatt akademi på Vetenskapsfestivalens tema RÖRELSE.

Intrig. Ett Jonseredsseminarium har rymt från Jonsereds herrgård, mötesplats och intellektuellt centrum vid Göteborgs universitet. Och landat på en av stadens konstscener. Ett femtontal författare, konstnärer, musiker och forskare talar, samtalar och rör sig, rörande ense och oense, mjukt agnostiska men aldrig antagonistiska i ett utforskande av olika rörelsebegrepp. En helkväll med performance, diskussioner, mingel och RÖRELSE.

Arrangörer: Jonsereds herrgård och Konstnärliga fakulteten, båda vid Göteborgs universitet. I samarbete med Atalante.

MOVEMENT
International Science Festival in Gothenburg

Perform dates:
Saturday 25 April 18.00 CANCELED

Tickets:
Free admission

Length:
4 hours

An intellectual performance
What is a movement? Cognitive, organisational, physical, musical, artistic, emotional? Welcome to a multi-disciplinary performance: An orchestrated academia based on the International Science Festival in Gothenburg’s theme MOVEMENT. 

Plot. A Jonsered Seminar has escaped from Jonsered Manor, a meeting place and intellectual centre at the University of Gothenburg. To land on one of Gothenburg’s art scenes. About fifteen writers, artists, musicians and researchers talk and move, in joyful agreement and disagreement, softly agonistic but never antagonistic, in an exploration of different concepts of MOVEMENT. An all-night event with performances, mingle, talks and MOVEMENT. 

Organisers: Jonsered Manor, Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, at University of Gothenburg. In collaboration with Atalante.