SOLO X 2
Levande Musik presenterar: Sophie Agnel & Marina Cyrino

Speldatum:
Söndag 5 april 19.00 INSTÄLLT

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
120 min

Den klassiskt skolade pianisten Sophie Agnel blev successivt allt mer intresserad av modern jazz för att sedan under början av 90-talet hitta sitt uttryck i fria klangliga improvisationer. Ett ”utvidgat preparerat piano” där hennes djupt personliga och radikala konstnärliga uttryck tillåts växla mellan det lyriska, det abstrakta och det sensuella.

Marina Cyrino (Brasilien) rör sig fritt mellan improvisation, komposition och interpretation med fokus på tvärestetiska experiment: musikerns kroppslighet smälter samman med bilder, föremål, scenisk gestaltning, mörker, utsagor och rörelser. Marina kommer presentera ett nytt verk som utgår från ett av hennes egenhändigt tillverkade hybrid-instrument: delar av tvärflöjter kombineras med gummimembran, mikrofoner och videoprojektioner.

Biljettpriser
100 kr Ordinarie
60 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för Levande musik-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

SOLO X 2
Levande Musik presents: Sophie Agnel & Marina Cyrino

Perform dates:
Sunday 5 April 19.00 INSTÄLLT

Tickets:
Buy tickets

Length:
120 min

With solid training as a classical musician, Sophie Agnel took a close interest in modern jazz before committing in the early Nineties to the shifting, deliciously uncertain ground of free improvisation. Sophie began reworking the prepared piano techniques imagined by John Cage in the field of contemporary music, and from that point she would busy herself “introducing the prosaicism of the contemporary world into the belly of western musical refinement itself”

Marina Cyrino (Brazil) works inbetween improvisation, composition and interpretation, focusing her artistic practice on mixture and experimentation: the body-musician traversed by images, objects, scenic elements, utterance, darkness, movement. Marina presents a new solo performance created for her hybrid instrument: a combination of flute parts, rubber membranes, microphones and video projection.

Tickets price
100 SEK regular price
60 SEK reduced price

Reduced price for Levande musik-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people