I HENNES SPÅR 

Ines Sebalj 

Speldatum:
Fredag 15 maj 19.00
Lördag 16 maj 17.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
60 min

I hennes spår handlar om minnen från en kaotisk episod under uppväxten präglad av psykisk sjukdom, traumatiska uppbrott och andra händelser. Dessa vävs samman till en gestaltning genom dans, skulptur, videoverk och fotografi. Det är ett självbiografiskt nedstamp i en brokig familjs historia, om en mor och en dotter och deras utsatthet. Verket är ett undersökande arbete som bygger på autentiska dokument från inblandade myndigheter. Koreografin har arbetats fram av Joanna Asia Domanska Hedbrandh utifrån Ines Sebaljs minnesbilder. En del av arbetet har skett under en Artist in residens i Bjällansås studio. Övriga medarbetare som medverkat är skådespelaren Görel Crona som inläsare till videoverket och konstnären Josefine Sjökvist med en skulptur som utgör scenografin.

Föreställningen är finansierad genom stöd från Göteborgs Stad, Sensus och Bjällansås Studio. 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

IN HER FOTSTEPS 

Ines Sebalj 

Perform dates:
Friday 15 May 19.00
Saturday 16 May 17.00

Tickets
Buy tickets

Length:
60 min

In her fotsteps, is about memories from a chaotic episode during an upbringing characterized by mental illness, traumatic break-ups and other events. These are interwoven into a form through dance, sculpture, video work and photography. It is an autobiographical descent into the history of a diverse family, about a mother and a daughter and their vulnerability. The work is an investigative work based on authentic documents from the authorities involved. The choreography has been produced by Joanna Asia Domanska Hedbrandh through Ines Sebalj’s memorial pictures. Part of the work was done during an artist’s residency in Bjällansås. Other co-workers are actor Görel Crona as reader for the video and artist Josefine Sjökvist with a sculpture that constitutes the scenography.

The performance is financed through support from the City of Gothenburg, Sensus and Bjällansås Studio. 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price 

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people