Miguel-Gutierrez-_Heavens-What-Have-I-Done-Foto-Ian Douglas2

Atalante är en konstnärsdriven scen med gästspel, sam- och egna produktioner. Scenen medfinansieras Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad vilket medför att vi kan hålla nere våra hyreskostnader för gästspelen. Scenen har ett konstnärligt råd som lägger Atalantes repertoar. Vårt mål är att hitta en bra bredd i repertoaren som ingår i vår konstnärliga identitet. Vi prioriterar samtida scenkonst där den nutida koreografin och experimentella musiken står i fokus. Vi presenterar även film, konst och festivaler där det ges utrymme för kulturdebatter och samtal. Vi har alltid fler ansökningar än vad vi kan presentera.

OPEN CALL för våren 2018. Deadline 9 april, 2017,  kl. 23.59

Så här ansöker du:
* Skicka in en projektbeskrivning om vad du vill presentera, vilken omfattning och tidsperiod till atalante@atalante.org.
* Teknisk rider.
* Observera att du hyr scenen. Kontakta scenens koordinator för kostnader etc.
* Om verket har haft premiär vill vi gärna se bild/videomaterial (länk).
* Vi prioriterar urpremiärer inom scenkonst (koreografi, performance, ljudkonst).
* Förfrågningar som kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta ställning till.
* Vi har begränsad möjlighet att ingå i samarbetsprojekt. För hyreskostnader i samband med gästspel kontakta scenen.
* Vi hyr inte ut till körverksamhet, fester, samfund eller politisk verksamhet.
* Atalante har ingen scenisk verksamhet 15 juni-15 augusti
* Scenens mått är: B 12,5 m / D 10m / H 5m (till ljusrå)
* Atalante har 88 sittplatser i fast gradäng

För mer information:
Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator
tomas@atalante.org
tel: 031-711 82 00

Fotot ovan: från Miguel Gutierrez ”Heavens What Have I Done” (Göteborg Dans- & Teaterfestival 2014), av Ian Douglas