Inför ditt besök | Before you visit

Posted by on Aug 20, 2013 in Allmän information

Karta

[english below]

Kollektivtrafik
Det går både bussar och spårvagnar till Atalante.
Hållplats Brunnsgatan: Spårvagn Nr 2 (gå 100 m)
Hållplats Hagakyrkan: Spårvagn Nr 1, 3, 6, 9, 11 (gå 500 m)
Hållplats Pilgatan: Bussar Nr 25, 761 och Rosa Express (gå 200 m)

Parkering
Flera parkeringsplatser finns på Skanstorget. Tänk på vara ute i god tid då dessa kan vara upptagna. Cykelställ finns precis utanför Atalante. Vid Skanstorget finns även parkering för Göteborgs lånecyklar Styr & Ställ.

Tillgänglighet
Atalante vill tillgängliganpassa scenen. Just nu för vi diskussioner med Göteborgs Stad och Statens Kulturråd- men processen går långsamt- för långsamt.
Just nu ser det ut som följande; in till Atalante finns tre trappsteg ner till foajén rullstolsskenor finns, intill scenrummet finns inga trappor scengolvet har dock en lutning. Atalantes toaletter är inte tillgänglighetsanpassade.

Servering
Foajén öppnar en timme innan föreställningen (den utsatta tiden i programmet). Se till att hämta ut biljetter minst en halvtimma innan programmet börjar. Det går att köpa öl och vin i pauserna för den som har åldern inne. Vi serverar ingen mat.
Vi tar kort i både biljett och bar.

Inga efterinsläpp
Alla föreställningar börjar på angivet klockslag. Efterinsläpp är endast möjligt i en eventuell paus.

Äta i våra kvarter
I Atalantes närområde finns det ett stort antal restauranger. Allt ifrån enklare (men välsmakande) pizzerior, via rustikt vällagat till fine dining. Nedan har vi i, alfabetisk ordning, listat restauranger i vår närhet där ingen ligger mer än 500 meter ifrån vår foajé´.
Hoppas ni hittar något som passar era smaklökar.

Beirut House – Nordenskiöldsgatan 3
Bistro Italia – Övre Husargatan 5
Burgersson – Skanstorget 4
Dubbel Dubbel – Kastellgatan 14
Gyllene Prag – Sveagatan 25
I Love Pizza – Övre Husargatan 13
Mexikanska Monarkin – Kastellgatan 4
Marco Zero – Skanstorget 9
Plain Kitchen – Risåsgatan 8
Sannegårdens Pizzeria – Skanstorget 2
Sinclair´s Steakhouse – Övre Husargatan 17
Spisa – Övre Husargatan 3
Thai Food & Take Away – Risåsgatan 5
Tre Indier – Skanstorget 7
Vino Tapas – Övre Husargatan 7
Wrapped Burrito Bar – Skanstorget 10
Yoshi Sushi – Övre Husargatan 17

 

Public Transportation
You can take both bus and tram to the Atalante.
Stop Brunnsgatan: Tram No. 2 (walk 100 m)
Stop Hagakyrkan: Tram No. 1, 3, 6, 9, 11 (walk 500 m)
Stop Pilgatan: Bus No. 25, 761 and Rosa Express (walk 200 m)

Parking
Several parking spaces are available on Skanstorget- cost 25 sek/per hour. Be sure to be on time because parking is limited. Bike racks are available just outside the Atalante. At Skanstorget you will find parking for Gothenburg rent bikes Styr och ställ.

Accessible
Atalante want to be a more accessible venue. We are in dialog with City of Gothenburg and Swedish Arts Concil, but the process goes very slow- too slow.
Right now, it looks as follows; into Atalante are three steps down to the foyer. Wheelchair track is available, into the stage space are no stairs but stage floor however has a small slope. Atalante toilets are not adapted for accessibility.

Bar
The foyer opens one hour before performance. Pick up tickets at least a half hour before the program begins. We accept credit cards in both box office and bar. You can buy beer and wine in the bar, we don’t serve any food.

No admission after
All performances begin at specified time. No admission after the performance starts.

Eat in our neighbourhood
In our neighbourhood there are lots of restaurants. From straightforward Italien pizza, via rustic to fine dining. Below we have, in alphabetic order, listed restaurants close to us, where non is located more than 500 meters from our foyer. Hope you will find something that suits your taste buds.

Beirut House – Nordenskiöldsgatan 3
Bistro Italia – Övre Husargatan 5
Burgersson – Skanstorget 4
Dubbel Dubbel – Kastellgatan 14
Gyllene Prag – Sveagatan 25
I Love Pizza – Övre Husargatan 13
Mexikanska Monarkin – Kastellgatan 4
Marco Zero – Skanstorget 9
Plain Kitchen – Risåsgatan 8
Sannegårdens Pizzeria – Skanstorget 2
Sinclair´s Steakhouse – Övre Husargatan 17
Spisa – Övre Husargatan 3
Thai Food & Take Away – Risåsgatan 5
Tre Indier – Skanstorget 7
Vino Tapas – Övre Husargatan 7
Wrapped Burrito Bar – Skanstorget 10
Yoshi Sushi – Övre Husargatan 17