Samtal: KONSTLAB

Posted by on Mar 26, 2014 in 2011, ARKIV

VAR I DET SOM BLEV FINNS MINNET AV DET SOM INTE BLEV?

10/10, 31/10, 28/11, 12/12 2011

Atalante följer upp förra årets uppmärksammade dialog med Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. KONSTLAB – en mötesplats för offentliga samtal kring forskning och utvecklingsarbete.

Moderator: Ole Lûtzow-Holm

Konstlab arrangeras på Atalante i samarbete med Konstnärliga fakulteten i Göteborg och tidskriften ArtMonitor.

Inbjuda konstnärer som på olika sätt är knutna till akademin berättar om idéer och processer, om slumpartade händelser och kritiska överväganden som kan dölja sig bakom ett konstverk. Vid fyra tillfällen under hösten fokuserar vi detta genom nya upplevelser och insikter i några av samtidskonstens vitt skilda uttryck.

Konstnärliga fakulteten består av sju högskolor vars utåtriktade aktivitet i form av utställningar, teater- och operaföreställningar, konserter och andra evenemang spelar en viktig roll i Göteborgs konstliv. Här finns även en forskarutbildning med doktorander som i sina projekt undersöker villkoren för konstnärligt skapande.