Scroll down for information in English

För press, allmän information rörande verksamheten, samarbeten, uthyrning och repertor

Cecilia Suhaid Gustafsson (tjänstledig)
Konstnärlig ledare
cecilia@atalante.org
031-711 82 00

Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator
tomas@atalante.org
031-711 82 00

Amanda Nordmark
Gästspelskoordinator

amanda@atalante.org

031-711 82 00

För tekniska frågor

Viktor Wendin
Scen/Belysningsmästare
viktor@atalante.org
031-711 82 00

Rasmus Persson
Scenmästare/Ljudtekninker
rasmus@atalante.org
031-711 82 00

Öppettider
Kontoret är bemannat vardagar 9-17:00. Vid föreställningsdagar öppnar Atalante en timme innan utsatt starttid.

For press, general information concerning our operation, cooperations, rental and repertoire

Cecilia Suhaid Gustafsson (on leave)
Artistic director
cecilia@atalante.org
+46 (0)31-711 82 00

Tomas Persson Carlberg
Guest perforamnce coordinator
tomas@atalante.org
+46 (0)31-711 82 00

Amanda Nordmark
Guest performance coordinator
amanda@atalante.org
031-71 82 00

Technical questions

Viktor Wendin
Stage/Light manager
viktor@atalante.org
+46 (0)31-711 82 00

Rasmus Persson
Stage/Sound manager
rasmus@atalante.org
031-711 82 00

Opening hours

Atalante office is staffed weekdays 09-16.00. At perforamance days/nights the foyer opens one hour prior to performance start.

Hitta hit/Find us
Övre Husargatan 1
411 22 Göteborg