Gästspel

Atalante är en konstnärsdriven scen med gästspel, sam- och egna produktioner. Scenen medfinansieras Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad vilket medför att vi kan hålla nere våra hyreskostnader för gästspelen. Scenen har ett konstnärligt råd som lägger Atalantes repertoar. Vårt mål är att hitta en bra bredd i repertoaren som ingår i vår konstnärliga identitet. Vi prioriterar samtida scenkonst där den nutida koreografin och experimentella musiken står i fokus. Vi presenterar även film, konst och festivaler där det ges utrymme för kulturdebatter och samtal. Vi har alltid fler ansökningar än vad vi kan presentera.

Pga situationen som uppstått i och med coronavirusets utbrott kommer Atalante inte att hålla något Open Call inför våren 2021. Vi kommer i första hand programlägga våren 2021 med inställda föreställningar i från våren 2020.

Så här söker du:
Skicka in en projektbeskrivning om vad du vill presentera, vilken omfattning och tidsperiod till atalante@atalante.org.

Resursmaterial: ”Riktlinjer gästspel”
In English: ”Guest Performance Guidelines”

För kännedom:
• Observera att du hyr scenen till ett reducerat pris. Kontakta scenens koordinator för kostnader etc.
• Om verket har haft premiär vill vi gärna se bild/videomaterial (länk).
• Vi prioriterar urpremiärer inom scenkonst (koreografi, performance, ljudkonst).
• Förfrågningar som kommer in efter sista ansökningsdag kan vi inte ta ställning till.
• Vi har begränsad möjlighet att ingå i samarbetsprojekt. För hyreskostnader i samband med gästspel kontakta scenen.
• Vi hyr inte ut till körverksamhet, fester, samfund eller politisk verksamhet.
• Atalante har ingen scenisk verksamhet 15 juni-15 augusti.

Teknisk information:
• Scenens mått är: B 12,5 m / D 10m / H 5m (till ljusrå).
• Atalante har 88 sittplatser i fast gradäng.

Kontaktperson:
Tomas Persson Carlberg
Gästspelskoordinator
tomas@atalante.org
tel: 031-711 82 00

Våra residensprogram

Ny koreografi
Atalante har alltid varit en hemmascen för västsvenska koreografer. 2011 skapades en tydligare satsning på den västsvenska dansen. Det är viktigt att västsvenska koreografer får en möjlighet att nå ut och presentera sina verk. I Ny Koreografi satsar Atalante på lokala koreografer och erbjuder dem en möjlighet att presentera nya verk i scenrummet.

Just nu tar vi inte emot fler ansökningar för Nykoreografi

Så här söker du:
Vi vill ha en fullständig projektbeskrivning om verket, omfattning och tidpunkt.
Du måste vara verksam i Västra Götalandsregionen och verket får inte ha haft premiär tidigare.

2018 Nilla Björkman
2017 Toby Kassell & Ingeborg Zackariassen, Tanja Andersson
2016 Matilda Lidberg, Benedikte Esperi
2015 Alexandra Wingate, Minna Elif Wendin


Transit
Atalante erbjuder nya projekt en vecka på vår scen inom Transitresidenset. Här ligger inte fokus på en färdig produktion utan på att få möjlighet att undersöka idéer och presentera sitt konstnärskap. Scenens personal fungerar som ett bollplank för koreografen både i praktiska och konstnärliga diskussioner. Transitresidenset erbjuds inte, till skillnad från Ny koreografi, årligen utan när vi har möjlighet. Vi går ut med ett Open Call då det är dags att söka.

2018 Felix Skalberg
2017 Tanja Andersson
2014 Anna Bergström & Karolin Kent
2013 Anna Bergström, Minna Elif Wendin


KID – Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram Residens
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram är Konstnärsnämndens internationella program för danskonstnärer. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att internationalisera dansen.
Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram erbjuder i samverkan med Kultur i Väst, Dansbyrån, Danscentrum Väst, Atalante, Göteborgs Dans & Teater Festival och Skogen ett residensprogram för internationella koreografer och projekt i Göteborg. Residensprogrammet som omfattar resa, boende, studiotid samt ett skattefritt stipendium är inriktat på research och utveckling.

2017 Marie Topp [DE]
2014 Maija Hirvanen [FI]
2012 Henriette Pedersen [NO]
2011 Steinunn & Brian [IS/US]

Slingan
Slingan som är ett samarbete mellan scenerna Atalante i Göteborg, Dansstationen i Malmö och MDT i Stockholm. Scenerna samproducerar två produktioner om året som har urpremiär i samband med Slingan. Föreställningen turnerar till alla tre scenerna. Syftet är att ge utominstitutionell dans möjlighet att turnera och möta en ny publik. Slingan har ingen öppen ansökningsperiod utan koreografer väljs ut av Cecilia Suhaid Gustafsson, Lars Eidevall och Danjel Andersson.

2019
2018 We will have had darker futures av Rebecka Stillman / The most human av Robin Jonsson
2017 You said you’d give to me… av Juli Reinartz / Blind Boi Diaries av Juli Apponen / Dead av Amanda Apetrea & Halla Ólafsdóttir
2016 Jaguar av Marlene Monteiro Freitas
2015 Hyperfruit av Ludvig Daae / Donnie av Ofelia Jarl Ortega
2014 Blind Spotting av Margrét Sara Guðjónsdóttir / Horrible mixtures av Stina Nyberg
2013 Near that place av Daniel Almgren Recén / The Lac of Signs av Andros Zins-Browne
2012 You av Lisa Östberg & Kim Hiorthøy / Travail av Alma Söderberg

Kontaktperson:
Cecilia Suhaid Gustafsson
Konstnärlig ledare
cecilia@atalante.org
tel: 031-711 82 00