(Scroll down for english)

Atalante är en konstnärsdriven scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella uppmuntras. I fokus står den samtida scenkonsten med nutida koreografin och experimentella musiken men även film, konst och festivaler där det ges utrymme för kulturdebatter och samtalsbarer. Atalante ligger på Övre Husargatan 1, granne med Skanstorget i gränslandet mellan Linnéstaden och Vasastan i Göteborg. Se karta.
Scenen startades 1987 av dansgruppen Rubicon och hette då Unga Atalante. I dag är Atalante ett starkt kraftcentra i Sveriges dans och konstliv.

Personal
Cecilia Suhaid Gustafsson – Konstnärlig ledare
Eva Ingemarsson – koreograf, konstnärlig ledare, Eva Ingemarsson Dansproduktion
Niklas Rydén – kompositör, konstnärlig ledare, NewOpera CO
Tomas Persson Carlberg – Gästspelskoordinator
Petra Landström – Grafisk formgivare
Viktor Wendin – Teknik, ljus
Pär Bengtsson – Teknik, ljud
Daisy – Kontorshund
Tjorven – Kontorshund

Kontoret är bemannad vardagar mellan kl. 10-17

Atalante
Övre Husargatan 1
411 22 Göteborg
Tel: 031-711 82 00
Mail: atalante [a] atalante.org

Atalante medfinansieras av Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stads Kulturförvaltning.

Atalante is an artist-run stage and a venue, where the innovative and experimental is encouraged. Our focus is set on contemporary stage art with choreography and music as our foundation, but we also give priority to film, art and festivals where culture debates and discussions are encouraged. Atalante is located at Övre Husargatan 1, next to Skanstorget in Gothenburg. See map.
The stage was founded in 1987 by the dance collective Rubicon and today Atalante is a hub on the Swedish dance and art scene.

Staff
Cecilia Suhaid Gustafsson – Artistic Director
Eva Ingemarsson – Choreograph, Artistic leader, Eva Ingemarsson Dance Productions
Niklas Rydén – Composer , Artistic leader, NewOpera CO
Tomas Persson Carlberg – Guest performance Coordinator
Petra LandströmGraphic Designer
Viktor Wendin – Technician, lights
Pär Bengtsson – Technician, sound
Daisy – Office dog
Tjorven – Offiice dog

The office is staffed, weekdays between 10.00-17.00

Atalante
Övre Husargatan 1
411 22 Gothenburg
Sweden
Telephone: +46(0)31-711 82 00
Mail: atalante [a] atalante.org

Atalante is co-financed by The Swedish Arts Council, The Region Västra Götaland and The City of Gothenburg Department of Culture.