MARSFEST

Geiger

Spelas:16-17 mars kl 19

GEIGERs historia är ett särskilt kapitel i Göteborgs musikliv. Föreningen startades omkring 2004 av ett gäng tonsättare och musiker. De öppnade eget för att skapa en plats och ett sammanhang för ny musik, särskilt ny elektronisk musik. Ett anspråkslöst namn valdes: GEIGER (”Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Varje stavelse i den akronymen har kanske inte förverkligats ännu, men det har blivit en väldig massa konserter genom åren med musik och ljudkonst som annars aldrig hade kunnat upplevas i Göteborg.

Till Atalante kommer man med ett spretigt, skarpt och spräckligt program med både svenska och internationella artister och ensembler. Kammarmusik, noise, dans, performance och mer.

Komplett program på geigermusik.se cirka en månad innan festivalen.

GEIGER stöds av Göteborgs Kulturnämnd och Kulturrådet

MARCH PARTY

Geiger

Perform dates: 16-17 March at 7 PM

Geiger’s history is a special chapter in Gothenburg music scene. The association was founded around 2004 by a group of composers and musicians. They started their own to create a space and a context for new music, particularly new electronic music. A modest name was chosen: GEIGER (”Gothenburg Electro-Acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Every syllable in the acronym may have not been realized yet, but it has been an awful lot of concerts over the years with music and sound art that otherwise could never have been experienced in Gothenburg.

For Atalante GEIGER presents a sprawling, harsh and speckled program with both Swedish and international artists and ensembles.

Complete program at geigermusik.se about a month before the festival.

GEIGER is supported by the Gothenburg Ciry and Swedish Art Council