THE MEDIUM & MR EMMET TAKES A WALK

MusikTeaterVerket med en hyllning till Sir Peter Maxwell Davies

Spelas: 16 och 18 november kl 19, samt 19 november kl 17

Vi får möta två komplexa karaktärer; gåtfulla och motsägelsefulla för omgivningen. De berättar historier som går in och ut ur realtid, dåtid och framtid. En del är kanske rena fantasier gränsande till galenskap?

The Medium är en kvinna som bjuder in publiken att delta i sessioner med sina klienter. Till en början är hon den som leder dessa, men efter hand snärjs hon in i sig själv och sina egna minnesbilder. Hennes gestalt blir mer och mer schizofren. Är hon själv en av klienterna? Har hon mördat sitt barn? Är hon psykotisk eller är allt bara ett spel? Inga instrument, inga motspelare – bara en röst. Mr Emmet är vid första anblicken en medelålders, framgångsrik affärsman på väg att slutföra sitt livs affär. Eller har den minnesfyllda promenad vi får följa med honom på i själva verket ett helt annat mål: att han avslutar sitt liv? De båda medaktörerna flankerar berättelsen genom att gestalta minnen och möten ur Mr Emmets liv. I huvudrollerna ser vi Monica Danielsson och Olle Persson. De tio musikerna spelar musik kryddad av musikaliska minnen och citat i form av Bachfugor, Schumannsonater och teman ur Mozarts Don Giovanni.

Föreställningen ges på engelska.

Medverkande
The Medium: Monica Danielson
Mr Emmet: Olle Persson
KA: Nina Ewald
Mr Todd: Karl Peter Eriksson
Musiker: Gageego
Dirigent: Rei Munakata
Regissör: Mira Bartov
Scenograf/ljusdesign: Svante Grogarn
Produktion: MusikTeaterVerket

Kompositör: Sir Peter Maxwell Davies
Libretto The Medium: Kompositören
Libretto Mr Emmet: David Pountney

Längd: 105 minuter (exkl. paus)

THE MEDIUM & MR EMMET TAKES A WALK

MusikTeaterVerket with a tribute to Sir Peter Maxwell Davies

Perform dates: 16 and 18 November at 7 PM, and 19 November at 5 PM

We will meet two complex characters; enigmatic and contradictive to the audience. They tell stories from the past, present and future, all intermixed, and maybe some that are mere fantasies, bordering on madness?

The Medium is a woman who invites the audience to take part in her sessions, to start with she is leading those, but as time passes she gets snared in herself and her memories. Her character becomes more and more schizophrenic. Is she herself one of the clients? Has she murdered her child? Is she psychotic or is it all just a game? No instruments, no co-stars – just a voice. Mr Emmet is at first sight a middle aged, successful business man ready to bring the best deal of his life to closure. Or is the walk down memory lane that we can follow all the time meant for another purpose: to end his life? The two commenting actors create characters and memories from Mr Emmets life. The two leading parts are played by Monica Danielsson and Olle Persson. The ten musicians play music spiced up with quotations from Bach’s fugues, Schumann’s sonatas and themes from Mozart’s Don Giovanni.

The piece will be performed in English.

Medverkande
The Medium: Monica Danielson
Mr Emmet: Olle Persson
KA: Nina Ewald
Mr Todd: Karl Peter Eriksson
Musicians: Gageego
Conductor: Rei Munakata
Director: Mira Bartov
Scenography/light design: Svante Grogarn
Production: MusikTeaterVerket

Composer: Sir Peter Maxwell Davies
Libretto The Medium: Kompositören
Libretto Mr Emmet: David Pountney

Lenght: 105 minutes (break excl.)