MANIFESTOS UNITED

Verk Produksjoner / Göteborgs Dans & teaterfestival

Spelas:19-20 Augusti kl 19

Manifestos United är en del av Göteborgs Dans & Teaterfestival

Med utgångspunkt i konstnärliga manifest från de senaste hundra åren kastar vi oss in i en orkan av varierande idéer, förvandlingar och konstnärliga yttranden. Manifesto United handlar om inget mindre än en revolution. De konstnärliga manifesten är excentriska, orimliga och skandalösa. De kombinerar humor, visdom och alarmerande krav. Manifestos United består av en kakafoni röster från olika konstinriktningar med texter från bland annat Futurismen, Fluxus och Dogma 95 och rör sig inom film, teater, arkitektur och bildkonst.

Det finns ingen bättre plats för drömmar och utopier än inom konsten. Den är ostadig och fragil och är ett levande bevis på allt det som gör oss mänskliga. Konsten är den sista bastionen och det är värt att kämpa och stå upp för ett otvetydigt alternativ till individualism och likgiltighet.

Manifestos United är en dröm.
Manifestos United är en utopi.
Manifestos United är en katalysator.
Manifest !
United !
MANIFESTOS
MANIFESTO
MANIFEST
MANIFES
MANIFE
MANIF
MANI
MAN
MA
M
M
MI
MIN
MIND

WORKERS OF THE MIND, UNITE!

Bakgrund

Vad har hänt med de konstnärliga manifesten? Är manifestens tid förbi? Med dessa frågor som utgångspunkt började vi läsa manifest och konstteori ifrån de senaste hundra åren. Jag hade glömt vilken sprängkraft som låg i dessa texter, så överdrivet teatraliska, revolutionära och upprörande på en och samma gång. Manifesten kräver något av oss, det är krav till världen och kravet skall drivas in nu! Det är en språklig och ideologisk kamp om verkligheten. Några är djupt seriösa, några balanserar mellan det revolutionerade och parodiska, medan andra bara är bisarra. Men det finns en härlig och orubblig optimism i konstmanifesten som är livsbejakande, hallucinerande och utopiska. Det finns även något igenkännande och avslöjande över att läsa dessa manifest. Vi upptäcker vart vi kommer ifrån, vilka konstinriktningar vi är en del av och vilka pionjärer vi ser upp till. Till syvende och sist har vi en önskan om att denna föreställning i sig skall bli vårt eget rabblande, hallucinerande och levandegjorda manifest.

Fredrik Hannestad, Verk Produksjoner

The whole work, called art,
knows no borders or nations,
only humanity.
Kandinsky 1911

I am the architect, a contructor of worlds, a sensualist who worships
the flesh, the melody, a silhouette againt the darkening sky. I cannot
know your name. Nor can you know mine.
Tomorrow, we begin together the construction of a city.
Lebbeus Woods 1993

Av och med: Saila Hyttinen, Fredrik Hannestad, Signe Becker, Per Platou, Tilo Hahn, Solveig Laland Mohn, Espen Klouman Høiner, Håkon Mathias Vassvik, Anders Mossling, Lea Basch, Kjersti Alm Eriksen, Jon Refsdal Moe, Pernille Mogensen.
Texter: Dogme 95, Manifesto (1995). Filippo Tommaso Marinetti, Futurist Manifesto (1909). Mina Loy, Aphorisms on Futurism (1914). Antonio Artaud, Manifesto for a Theatre That Failed (1926). Gilbert & George, What our art means (1970). Lebbeus Woods, Manifesto (1993). Mierle Laderman Ukeles, Maintenance Art Manifesto (1969). Claes Oldenburg, I Am for an Art (1961). Stanley Brouwn, A short manifesto (1964). Andy Warhol, Interview (1963)
Översatt av: Ida Uvaas
Musik av: Alvin Lucier, Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Freesound, Hans Zimmer, Henry Purcell, Jean Sibelius, Joxaren, Per Platou, Pete Seeger, Talleiv Roysland.
Foto: Camilla Jensen, Verk Produksjoner
Stöds av: Norsk Kulturråd.
Samproducent: Black Box teater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT -Teatergarasjen (Bergen).
Tack till: Iver Findlay, Yolanda Cesta Cursach, David Giese (Joxaren), Antti Bjørn, Anders Hamre, Rom for dans, KHiO, Teater Manu.

MANIFESTOS UNITED

Verk Produksjoner / Gothenburg Dance & Theater Festival

Performance dates: August 19-20 at 7 PM

Manifestos United is part of The Gothenburg Dance and Theatre Festival

As we dig into artists’ manifestos of the last 100 years, we throw ourselves into a hurricane of changing ideas, transformations and artistic envisions. It deals with nothing less than a revolution. The artists’ manifestos are eccentric, without reason, even scandalous as they combine humour, wisdom and alarming demands. Artists’ Manifestos United will be a cacophony of voices from diverse art forms.

You can hardly find a better place for utopian dreams anywhere but in the arts, as it stumbles forward, frail and unsteady at its feet. Art is living proof of everything which makes us human. Art is the last bastion, one worth fighting for. Art is an unequivocal alternative to individualism and indifference.

Artists ́ Manifestos United is a dream.
Artists ́ Manifestos United is a utopia.
Artists ́ Manifestos United is a catalyst.
Artists ́s !Manifest ! United !
MANIFESTOS
MANIFESTO
MANIFEST
MANIFES
MANIFE
MANIF
MANI
MAN
MA
M
M
MI
MIN
MIND

WORKERS OF THE MIND, UNITE!

Backdrop

What happened to the artists’ manifestos? What caused artists to stop making them? With these questions as starting point we embarked upon reading manifestos and art in theory from the last 100 years. I seem to have forgotten the explosive power latent in these texts, so exaggeratedly theatrical, revolutionary and outrageous, all at the same time. The manifestos demand something from us, they demand something of the world, and they demand it now. It is a lingual and ideological fight for our reality, filled with pathos, poetry and megalomania. Some are deeply serious, some just bizarre, while others balance between being revolutionary and speaking in jest. The manifestos and their view of the world are often strongly political, and at the same time they show a deep love for life; throughout, there is a trail of stoic optimism, an optimism so life-affirming, hallucinating, even utopian. Whether we will find any answers to our questions, I am not sure, but it feels as if we fell into a mine filled with gold, sulphur and phosphor. Reading these manifestos, they are recognisable to the point of self-revealing. We realise where we are coming from, which art movements we are part of, and what pioneers we acknowledge. As we critically examine our own idols, we strive to redefine and intensify our own view of art, until this performance in itself becomes our own jabbering, hallucinating and animated manifesto.

Fredrik Hannestad, Verk Produksjoner

The whole work, called art,
knows no borders or nations,
only humanity.
Kandinsky 1911

I am the architect, a constructor of worlds, a sensualist who worships
the flesh, the melody, a silhouette against the darkening sky. I cannot
now your name. Nor can you know mine.
Tomorrow, we begin together the construction of a city.
Lebbeus Woods

By and with: Saila Hyttinen, Fredrik Hannestad, Anders Mossling, Signe Becker, Per Platou, Tilo Hahn, Solveig Laland Mohn, Espen Klouman Høiner, Håkon Mathias Vassvik, Lea Basch, Kjersti Alm Eriksen, Jon Refsdal Moe, Pernille Mogensen.
Texts: Dogme 95, Manifesto (1995). Filippo Tommaso Marinetti, Futurist Manifesto (1908). Mina Loy, Futuristiske aforismer (1914). Antonio Artaud, Manifesto for a Theatre That Failed (1926). Gilbert & George, What our art means (1970). Lebbeus Woods, Manifesto (1993). Mierle Laderman Ukeles, Maintenance Art Manifesto (1969). Claes Oldenburg, I Am for an Art (1961). Stanley Brouwn, A short manifesto (1964). Andy Warhol, Interview (1963).
Music: Alvin Lucier, Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Freesound, Hans Zimmer, Henry Purcell, Jean Sibelius, Joxaren, Per Platou, Pete Seeger, Talleiv Roysland.
Photo: Camilla Jensen, Verk Produksjoner
Thanks to: Iver Findlay, Yolanda Cesta Cursach, David Giese (Joxaren), Antti Bjørn, Anders Hamre, Rom for dans, KHiO, Teater Manu, Ida Uvaas.
Supported by: Arts Council Norway.
Co-produced by: Black Box teater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT -Teatergarasjen (Bergen).