IN THE DISTANCE, TROY

Magnus Myhr

Spelas: 24 augusti kl 20

In the Distance, Troy är en del av Göteborgs Dans & Teaterfestival

In the Distance, Troy uttrycker en upplevd yttre och inre konflikt mellan kvinnligt och manligt i en mans kropp. Magnus Myhr använder egna erfarenheter i ett intensivt och poetiskt försök att överskrida könskategorier.

IN THE DISTANCE, TROY

Magnus Myhr

Performance dates: August 24th at 8 PM

In the Distance, Troy is part of The Gothenburg Dance and Theatre Festival

In the Distance, Troy expresses an experienced outer and inner conflict between femininity and masculinity in a man´s body. Magnus Myhr uses his own experiences to investigate a taboo in our present time: that of exceeding gender norms.