LEVANDE MUSIK PRESENTERAR: 2 x SOLO

Sören Hermansson & Andreas Borregaard

Speldatum:
22 november 19.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
120 min

Sören Hermansson

Den renommerade hornisten Sören Hermansson har ägnat sin tid till en solokarriär och undervisning. Han har framträtt över hela världen.Sören Hermanssons nydanande spel och hans samverkan med tonsättare genom senaste årtionden har gjort honom till en sann pionjär!

Anderas Borregaard

Utforskandet av kroppens uttryck har lett Andreas Borregaard till att ge dragspelet en uppsjö av nya kvaliteer och uttryck. Han samverkar med internationella tonsättare och förnyar aktivt dragspelets repertoar även till en bredare publik .

 

Biljettpriser

60-100 kr

 

LEVANDE MUSIK PRESENTS: 2 x SOLO

Sören Hermansson & Andreas Borregaard

Perform dates:
22 November 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
120 min

Sören Hermansson

Renown Swedish horn soloist, Sören Hermansson, has devoted his time to a solo career and teaching. His performances have brought him worldwide.
Sören Hermansson’s incredible horn playing and his collaborative work with composers over the past decades has made him to a true pioneer!

Anderas Borregaard

Exploring the musician’s use of bodily performance, Andreas Borregaard communicates the accordion’s fascinating qualities and palette of expressions to a wide audience. He collaborates with composers from all over Europe and is actively influencing the development of this young instrument’s use and repertoire.

 

 

Tickets price

60-100 SEK