ÄKTA GUL

Emèlie Sterner & Sebastian Rudolph Jensen

Speldatum:

23-24 september 19.00

Biljetter:

Köp biljett

Längd:
50min

ÄKTA GUL är en metaberättelse där undersökandet av rollen placeras i en fiktiv tv- show. Vad spelar roll? Vem spelar roll(en)?
Vad som kan vara äkta och genuint undersöks genom roller som upprättas på scen. I ett abstrakt landskap av träskulpturer och skumgummi förbereds en livesändning av TV-showen ÄKTA GUL:
Gå. Greja. Göra. Gå.
Andas. Andas. Andas.
Fixa. Greja. Göra.
Tvinga. Göra. Greja.
Svälja. Tugga. Äta. Sova. Vila.
Gå. Stå. Stå. Gå. Gå. Gå.
Greja. Fixa. Göra. Greja. Fixa.
Andas. Andas. Andas. Andas.
Sitta. Sova. Äta. Andas. Vila.
Springa. Hoppa. Vila. Springa. Vila.
Sova. Vila. Vila. Hoppa. Äta. Tugga. Svälja. Vila. Fixa. Greja. Fixa. Göra. Gå. Greja.
Konstnärerna Sebastian Rudolph Jensen och Emelié Sterner har arbetat tillsammans sedan 2018. ÄKTA GUL är en fortsättning på två tidigare performanceverk där dom experimenterat med formatet TV-show. ÄKTA GUL är deras första scenkonstverk.

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

REAL YELLOW

Emèlie Sterner & Sebastian Rudolph Jensen

Perform dates:

23-24 September 7.00 PM

Tickets:

Buy ticket

Length:
50 min

REAL YELLOW is a meta-story where the investigation of the role is placed in a fictional TV show. What creates a role? Who plays the (main)character?
Through the roles that are created on and for the stage, the curiosity on what’s sincere and genuine is explored. In an abstract landscape of wooden sculptures and foam rubber, a live broadcast of the TV show REAL YELLOW is being prepared:
Walk. Fix. Make. Walk.
Breathe. Breathe. Breathe.
Fix. Do. Make. Walk.
Force. Make. Fix.
Swallow. Chew. Eat. Sleep. Rest.
Walk. Stand. Stand. Walk. Walk. Walk. Do. Fix. Make. Do. Fix.
Breathe. Breathe. Breathe. Breathe.
Sit. Sleep. Eat. Breath. Rest.
Run. Jump. Rest. Run. Rest.
Sleep. Rest. Rest. Jump. Eat. Chew. Swallow. Rest. Fix. Fix. Fix. Fix. Make. Walk. Fix.
The artists Sebastian Rudolph Jensen and Emelié Sterner have worked together since 2018. REAL YELLOW is a continuation of two previous performance works where they experimented with the TV show format. REAL YELLOW is
their first performing
art work.

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people