PÅ TUNN IS, UR NÖDVÄNDIGHET

Anna Emilsson

Speldatum:

13-15 oktober 19.00

Biljetter:

Köp biljett

Längd:
50 min

På tunn is, ur nödvändighet bottnar i den oförberedda smärtan som upplevs när en nekar sitt barn. När tröttheten i en funktionsvariation, kronisk eller livshotande sjukdom blir absolut i sig själv. The spoon theory beskriver att det inte finns några reserver när fatigue tar överhanden och kroppen slutar fungera. En maktlöshet som en inte kan påverka och inte kan förändra.
Här finns en brännpunkt i flera lager, det privata och politiska. En vilja att kunna göra mer som bottnar i kärleken till barnet men också i hur en kanske tror att en bör vara.

Hur möjliggör ett jämlikt föräldraskap en gränssättning som stödjer den egna kroppen? För att allting har ett pris om en inte kan sätta de gränser ens kropp skriker efter för att orka vardagen. Isen under oss brister i sin bräcklighet. Med ödmjukhet, allvar, humor och värme vill vi väcka frågor som rör normer kring kroppen och moderskapet.

Biljettpriser

Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

THE THINNEST ICE, OUT OF NECESSITY

Anna Emilsson

Perform dates: 13-15 October 7.00 PM Tickets: Buy ticket Length: 50 min

The thinnest ice, out of necessity starts with the unexptected pain one might experience in moments when you need to deny your child. When fatigue caused by a disability, chronic or life threatning illness becomes absolute in itself. The Spoon Theory describes moments when fatigue takes over, disabling any reserve left and the body stops to function. An impotence one cannot influence or change. There is a focal point here, amidst the private and the political. A willingness to be able to do more orginating from the love towards the child but also in the expectations of how one should be or act.

How is the creation of physical bounderies made possible through equal parenting? Because everything has cost when one cannot maintain the bounderies needed when the body tries to manage daily life. The ice is breaking underneath its own fragility. With humbleness, seriousness, humour and warmth we would like to ewoke questions regarding norms surrounding the body and motherhood.

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people