CARMEN MED FÖRHINDER

Arthem – Romska Teatern

Speldatum:

2-4 mars 10.00 & 13.00

Biljetter:

köp biljetter

Längd: 65 minuter

Jag dansar flamenco som hon. Jag kan spå som hon. Jag är rom som hon. Och precis som hon är jag stolt. Det här är min historia. Om mitt liv. Och min kärlek. Jag är Carmen.

I denna musikteaterföreställning fördjupas och problematiseras innehållet i den klassiska Carmen genom att ta avstamp i vittnesmål från huvudrollsinnehavaren Salamanca Taikon Gonzalez och andra romer. Salamancas erfarenheter av att vara rom, frånskild och ensamstående mamma vävs ihop till en Carmen som är gestaltad på flera plan, även i det koreografiska och musikaliska uttrycket.
Gränserna är stundtals upplösta mellan scen och salong, såväl som i förhållande till originalversionen från 1800-talet. Georges Bizets musik blandas med flamenco, jazz, hiphop, romsk folkmusik och nyskriven kollektivt komponerad musik.
Föreställningen är Arthem – Romska Teaterns första produktion.

 

Foto: Paula Hallgren

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

 

CARMEN WITH OBSTACLES

Arthem – The Roma Theater

Perform dates:

2-4 March 10.00 AM & 1.00 PM

Tickets:

Get tickets

Length:. 65 min

I dance flamenco like her. I predict like her. I’m Roma like her. And just like her, I’m proud. This is my story. About my life. And my love. I’m Carmen.

By using testimonies by actress Salamanca Taikon Gonzales, and from other Romani individuals, this music theatre piece strives to give an in-depth and problematized version of the classic tale of Carmen. Salamanca’s experiences of being Roma, divorced and a single mother are woven into a version of Carmen, who here is portrayed on several levels.
The boundaries between stage and auditorium, and between this contemporary version and the 19th century original opera, are sometimes dissolved. Georges Bizet’s music is mixed with flamenco, jazz, hip hop, Roma folk music and newly written collectively composed music.
Carmen with obstacles is the first production by Arthem – the Roma Theater.

 

Photo: Paula Hallgren

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people