VATTEN

Gustav Lejelind, Anna Liljedal, Tuva Hildebrand & Eva Svaneblom

Speldatum:
3-4 december 19.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
50 min

VATTEN är en genreöverskridande och scenisk gestaltad utställning om relationen mellan vatten och människa. Föreställningen tar med besökaren på en resa under ytan av det medvetna, in i åskådarens egen bildvärld. Ner i jordens djupa vatten. I skärningsfältet mellan dans, rörelse, skrivande, ljud och bild, utforskar konstnärerna Anna Liljedal och Gustav Lejelind och danskonstnärerna Tuva Hildebrand och Eva Svaneblom vattnets omfångsrika berättelse. Hur kroppar av vatten sipprar in och ut ur varandra och varseblir världen omkring oss. Hav och vatten som materia, empati, lyssnande, metafor, pronomen, Science Fiction, tidslager, rörelse, liv och ideologi.

Bild: Anna Liljedal

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

WATER

Gustav Lejelind, Anna Liljedal, Tuva Hildebrand & Eva Svaneblom

Perform dates:
3-4 December 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
50 min

WATER is a genre bending and staged exhibition concerning the relation between water and humanity. The performance brings the participant on a journey beneath the surface, beyond the depths of self. Towards the troubling water of the earth. In the intersection between dance, movement, writing, sound and image, the artist’s Anna Liljedal and Gustav Lejelind and the dance artists Tuva Hildebrand and Eva Svaneblom explore watery worldings. How bodies of water trickle in and out of each other and perceive the world around us. The ocean and water as matter, empathy, listening, metaphor, pronoun, Science Fiction, layer of time, movement, life and ideology.

Image: Anna Liljedal

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people