BABA KARAM – GENOM JAMILEH OCH KHORDADIAN

Konstgruppen Ful

Speldatum:
26 augusti 19.00 & 21.00

27 augusti 16.00 & 20.00

Biljetter:

Köp biljett

Längd:

60 min

Konstgruppen Fuls scenkonstverk har premiär under Göteborgs dans- och teaterfestival och är en deltagande dansföreställning som utgår ifrån den populära iranska dansformen baba karam.
Tre performers och en DJ bjuder upp gästerna (publiken) till dans och queera dansminnen, i ett rum inspirerat av separatistiska fester där alla får möjligheten att dansa för och med varandra.
Verket är en hyllning till de två tongivande och välkända amerikansk-iranska koreograferna Jamileh och Mohammad Khordadian som inspirerat miljontals runt om i världen att dansa baba karam. De har med sina viktiga arbeten förskjutit gränserna för vad dans kan göra och betyda för människor.
Baba Karam – genom Jamileh och Khordadian är också ett verk som ställer frågor kring intimitet, mobilitet och vårt behov av att skapa rum för gemenskap som överbryggar fysisk distans. Detta till följd av den rådande pandemin men också som en självklar verklighet för människor levandes i diaspora, på flykt och i en tid av klimatförändringar.  

Foto: Nemo Stocklassa Hinders

Biljettpriser

175 kr Ordinarie

 

BABA KARAM – THROUGH JAMILEH AND KHORDADIAN

The Art group Ful

Perform dates:
 26 August 7.00 PM & 9.00 PM

27 August 4.00 PM & 8.00 PM

Tickets:

Get tickets

Length:
60 min

The Art Group Ful´s upcoming performance is a participatory dance performance based on baba karam, a popular Iranian dance form.
Three performers and a DJ invite guests (the audience) to dance and listen to queer dance memories, in a room inspired by separatist parties, where everyone gets to dance for and with one another.
The work is a tribute to the two influential and well-known American-Iranian choreographers Jamileh and Mohammad Khordadian, who have encouraged millions of people all over the world to dance baba karam. Their important works have expanded the boundaries for what dance can do and mean to people.
Baba Karam – through Jamileh and Khordadian is also a piece that poses questions about intimacy, mobility and our need to create spaces for being together that bridge physical distances. This is a consequence of the pandemic but also an obvious reality for people living in the diaspora, as refugees, and in an era of climate change.

 Photo: Nemo Stocklassa Hinders

Tickets price

175 SEK regular price