IMMORTAL SUMMIT

Slingan presenterar BamBam Frost & Lydia Östberg Diakité

Speldatum:
26-27 november 19.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
ca: 60 min

Immortal summit är en expandering, bortom allt det vi trott om storhet. Tänk att Bagger 288 och IC 1101 bleknar i jämförelse. immortal summit gör allt, är störst, bäst, vackrast och framförallt – odödlig. Vad finns bortom toppen av vår odödlighet? Mer odödlighet? Galaxer är stora, vi är större. 
immortal summit är en föreställning som sträcker sig mellan idéer av storhet och storhetsvansinne. Vart går gränsen i ett kulturklimat där idén om perfektion sticker i ögonen. Vi tänker på Caster Semenya, vi tänker också på Kanye West. I immortal summit leker vi i gränslandet av storhet, skörhet, provokation, aggression, revolution och misslyckande.

Foto: MärtaThisner

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

IMMORTAL SUMMIT

Slingan presenterar BamBam Frost & Lydia Östberg Diakité

Perform dates:
26-27 November 7.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
Approx :60 min

Immortal summit is an expansion, beyond everything we ever thought about greatness.
Imagine that Bagger 288 and IC 1101 fades in comparison. Immortal summit does everything, it is the greatest, the best, the most beautiful and above all – immortal. What lies beyond the peak of our immortality? Galaxies are great, we are greater.

Immortal Summit is a performance that stretches between ideas of greatness and megalomania. Where do we draw the line in a cultural climate were the idea of perfection is like a thorn in our sides. We think about Caster Semenya, we also think of Kayne West. In Immortal summit we play in the borderland of greatness, fragility, provocation, aggression, revolution and failure.

Photo: Märta Thisner

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people