BLUES BABY BLUES

Sarah Schmidt

Speldatum:
16 oktober 13.00-18.00 Installation/Utställning (Fri entré)
16 oktober 19.00-20.30 Performance (Biljetter via länk nedan)
17 oktober 13.00-16.30 Installation/Utställning (Fri entré)
17 oktober 17.00-18.30 Samtal (Fri entré) 

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
Performance 16 oktober 90 minuter
Samtal 17 oktober 90 minuter

I verket Blues Baby Blues har upplevelser av psykisk ohälsa under graviditet och/eller spädbarnsperioden översatts till rörlig bild, ljud, musik och monolog. Sarah Schmidt gick ut med en förfrågan efter föräldrars erfarenheter och berättelser om perinatal depression. Utgångspunkten som gavs var tre olika upplevelser och tillstånd, en dröm, ett kroppsligt tillstånd, och ett beteende. Till verket har konstnärer, musiker och skådespelare bjudits in till att tolka berättelserna. Verket tillägnas ett i många fall stigmatiserat tillstånd som det pratas alltför lite om och som alltför många upplever varje dag.
Under två dagar förvandlas Atalantes scen till en installation med flera olika medier. Du som publik kommer kunna besöka den på dagtid. Under lördagskväll framförs olika framträdanden och performance, och på söndagkväll genomförs olika samtal med perinatal depression och kreativitet som grundtema.

Foto: Sarah Schmidt

Biljettpriser performance lördag 16 oktober
120 kr

 

BLUES BABY BLUES

Sarah Schmidt

Perform dates:
16 October 1.00-6.00 PM Installation/Exhibition (No admission)
16 October 7.00-8.30 PM Performance (Get tickets via link below)
17 October 1.00-4.30 PM Installation/Exhibition (No admission)
17 October 5.00-6.30 Talk (No admission)

Tickets:
Get tickets

Length:
Performance 16 October 90 minutes
Talk 17 October 90 minutes

The Starting Point for the work Blues Baby Blues was experiences of mentall illness during pregnancy and the first years as a parent. Through different forums Sarah Schmidt asked for stories about postpartum depression. The stories received are translated to moving images, sound, music and monolog. Three different states where given, a dream, a bodily state and a behaviour. Artists, musicians and actors have been invited to interpret their stories. The work is dedicated to a stigmatized state that is talked about too little and that far too many people experience every day.
During two days Atalante will be an exhibition space. You as an audience can visit during daytime and take part of performances/Talks during the evening. Sunday evening will be devoted to a talk about postpartum depression and Creativity.

Photo: Sarah Schmidt

Tickets price performance 16th October 
120 SEK