BLUES BABY BLUES

Sarah Schmidt

Speldatum:
16 oktober 13.00-18.00 Installation/Utställning, 19.00-20.30 Performance
17 oktober 13.00-16.30 Installation/Utställning, 17.00-18.30 Samtal

Biljetter:

Längd:

I verket Blues Baby Blues har upplevelser av psykisk ohälsa under graviditet och/eller spädbarnsperioden översatts till rörlig bild, ljud, musik och monolog. Sarah Schmidt gick ut med en förfrågan efter föräldrars erfarenheter och berättelser om perinatal depression. Utgångspunkten som gavs var tre olika upplevelser och tillstånd, en dröm, ett kroppsligt tillstånd, och ett beteende. Till verket har konstnärer, musiker och skådespelare bjudits in till att tolka berättelserna. Verket tillägnas ett i många fall stigmatiserat tillstånd som det pratas alltför lite om och som alltför många upplever varje dag.
Under två dagar förvandlas Atalantes scen till en installation med flera olika medier. Du som publik kommer kunna besöka den på dagtid. Under lördagskväll framförs olika framträdanden och performance, och på söndagkväll genomförs olika samtal med perinatal depression och kreativitet som grundtema.

Foto: Sarah Schmidt

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

BLUES BABY BLUES

Sarah Schmidt

Perform dates: 16 October 1.00-6.00 PM Installation/Exhibition, 7.00-8.30 PM Performance 17 October 1.00-4.30 PM Installation/Exhibition, 5.00-6.30 Talk Tickets: Length:

The Starting Point for the work Blues Baby Blues was experiences of mentall illness during pregnancy and the first years as a parent. Through different forums Sarah Schmidt asked for stories about postpartum depression. The stories received are translated to moving images, sound, music and monolog. Three different states where given, a dream, a bodily state and a behaviour. Artists, musicians and actors have been invited to interpret their stories. The work is dedicated to a stigmatized state that is talked about too little and that far too many people experience every day.
During two days Atalante will be an exhibition space. You as an audience can visit during daytime and take part of performances/Talks during the evening. Sunday evening will be devoted to a talk about postpartum depression and Creativity.

 

Photo: Sarah Schmidt

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people