DUCKA!

Evelina Gustafsson & Nilla Björkman

Spelas:
Lördag 5 oktober 18.00
Söndag 6 oktober 18.00

DUCKA ett slanguttryck för duktig flicka. 
I plural använder vi duckor för duktiga flickor. Ordet ducka blir därmed en homonym. Ducka som verb ”att ducka för en trädgren” eller en ducka som ”det var banne mig en riktig ducka”.

-Evelina Gustafsson

Att vara eller att inte vara en ducka.

För vem duckar vi?

För vad duckar vi?

Ducka presenteras i text-, bild- och som koreografiskt verk där konstnärerna jobbat i samarbete men också fristående. Konceptet kommer från Evelina Gustafsson och Nilla Björkmans utforskande av duktig flicka. Ett ifrågasättande av duckor och osanningar som svalts. 
Med olika uttryck har konstnärerna kommit att gestalta vad som nu vävs samman till och presenteras som DUCKA!

Medverkande / Ensemble

Idé och koncept: Evelina Gustafsson och Nilla Björkman

Koreografi och dans: Nilla Björkman

Text och bild: Evelina Gustafsson

Dans: Mira Jägemar

Musikdesign: Tanja Andersson Lidberg

Ljusdesign: Rasmus Persson

Fotograf: AnnaCarin Isaksson

Biljettpriser
På plats
180 kr ordinarie pris
140 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

Förbokning web/telefon
160 kr ordinarie pris
120 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

DUCKA!

Evelina Gustafsson & Nilla Björkman

Perform dates:
Saturday 5 October 18 p.m
Sunday 6 October 18 p.m

DUCKA in swedish slang for ”Good Girl”
Ducka could also be translated ”to dodge”. The word ducka therefor has two meanings.
The noun ”Good Girl”, and the verb ”to dodge”.

-Evelina Gustafsson


To be or not to be ducka.

Why are we dodging?

For what are we dodging?

Ducka is presented in text, photo and choreography. The artists has worked in collaboration but also in individual processes. The concept is based on the research of being a good girl by Evelina Gustafsson and Nilla Björkman. Questioning good girls and the many untruths that has been swallowed. 
With various methods the artists has had process in their element and now come together to present DUCKA!

Credits / Ensemble

Idea and concept: Evelina Gustafsson och Nilla Björkman

Choreography and dance: Nilla Björkman

Text and picture: Evelina Gustafsson

Dance: Mira Jägemar

Music design: Tanja Andersson Lidberg

Light design: Rasmus Persson

Photo AnnaCarin Isaksson

Ticket prices
At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)

Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)