BURN BABY BURN

Slip of the Lip

Spelas:
Fredag 11 oktober 19.00
Lördag 12 oktober 19.00

BURN BABY BURN – Av och med Slip of the Lip (Tanja Andersson & Emelié Sterner) och Linda Wardal
BURN BABY BURN is emancipation
BURN BABY BURN is work, work, work, work, work
BURN BABY BURN performs vulnerability as resistance
BURN BABY BURN embraces radical softness & tenderness
BURN BABY BURN recognizes all female unpaid labour as labour
BURN BABY BURN tend & befriend – instead of fight & flight

En koreografisk gestaltning som utforskar strategier kring burnout hos scenkonstutövande kvinnor inom den utominstitutionella sfären.
I Burn Baby Burn får det samtida dansande subjektet (i.e kvinnan), inom ett stöttande kollektiv, gestalta olika alternativ och utforma agendan för ett hållbart yrkes- och själsliv. Burn Baby Burn omfamnar kompromisslösheten, lustfylldhet, skröpligheter, tillräckligheter, medmänskligheter och punkigheter.

De faller av, börjar om, gör om – Tror på att göra rätt, på att hålla ut, hålla ihop. Vill hålla isär. Tar sig ömsöm framåt, kanske glider bakåt.

Biljettpriser
På plats
180 kr ordinarie pris
140 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

Förbokning web/telefon
160 kr ordinarie pris
120 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

BURN BABY BURN

Slip of the Lip

Perform dates:
Friday 11 October 19 p.m
Saturday 12 October 19 p.m

BURN BABY BURN – By and with Slip of the Lip (Tanja Andersson & Emelié Sterner) and Linda Wardal

BURN BABY BURN is emancipation
BURN BABY BURN is work, work, work, work, work
BURN BABY BURN performs vulnerability as resistance
BURN BABY BURN embraces radical softness & tenderness
BURN BABY BURN recognizes all female unpaid labour as labour
BURN BABY BURN tend & befriend – instead of fight & flight

A performance exploring strategies around burnout within the field of performative arts.
In Burn Baby Burn the contemporary dancing subject (i.e the woman) frames and shapes the agenda towards a sustainable future between work and the inner self. Burn Baby Burn embraces the uncompromising, pleasure, fragility, tenderness, enough-ness and punkiness.

They slip off, re-set. From the top – Doing good, acting good, good, good. Endure, keep it together. Want to separate this from that. Moving forward, sliding backwards.

Ticket prices
At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)

Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)