BLURRED MUSIC

Levande Musik

Speldatum:
6 november 19.00

Biljetter:
Evenemang inställt

OBS!
På grund av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och VGR som trädde i kraft den 29 oktober och gäller minst tre veckor framåt har vi fattat det tråkiga beslutet att ställa in Blurred Music. Återbetalning av biljett görs på förfrågan via Ticksters kundtjänst: support@tickster.com

Duon Voutchkova/Thieke fokuserar på mikrotonalitet, bildvärldar och starkt dynamisk musik, som ofta utvecklas till rörliga ljudlandskap. Violonisten Biliana Voutchkova och klarinettisten Michael Thieke har sedan 2011 arbetat med tillsammans med metoder för komposition och improvisation. 2016 började de utveckla konceptet Blurred Music, vars idé är att översätta fenomenet visuell suddighet till ljudformer och klangstrategier.
Ur experimentella och improvisatoriska metoder kommer en instrumentell virtuositet som riktar fokus mot de små ljudpartiklarna inne i ljudet. Genom dekonstruktion av den traditionella instrumentklangen blir granulära ljudpartiklar till material för en helt ny musikvärld, skapad på traditionella instrument.
Stava m-u-s-i-k på ett nytt sätt!

Biliana Voutchkova – violin/voice
Michael Thieke – clarinet

 

Biljettpriser
100 kr Ordinarie
60 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för Levande musik-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

BLURRED MUSIC

Levande Musik

Performance dates:
6 November 7.00 PM

Tickets:
Event cancelled 

Information regarding new recommendations from the Swedish Public Health Agency
Due to the new recommendations from the Swedish Public Health Agency and Västra Götalandsregionen that came into effect on October 29th and spans for at least three weeks forward, we have decided to cancel Blurred Music. If you’ve bought a ticket and want a refund, contact Ticksters support via e-mail: support@tickster.com

The Voutchkova/Thieke duo focuses on micro-tonality, imagery and intensely dynamic music, often slowly developing into moving soundscapes. Violinist Biliana Voutchkova and clarinettist Michael Thieke have worked together within both compositional and improvisational methods since 2011.In 2016 the duo started developing their concept Blurred Music which is dedicated to the translation of the visual concept of blurriness into sonic forms and strategies.
Emerging from experimental and improvisational practices, comes an instrumental virtuosity that puts a lens on the particles of sound within sounds. By deconstructing the natural acoustic tone, granulated particles of sound become the material of a whole new world of music created on traditional instruments.Spell m-u-s-i-c in a new way!

Biliana Voutchkova – violin/voice
Michael Thieke – clarinet

 

Tickets price
100 SEK regular price
60 SEK reduced price

Reduced price for Levande musik-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people