IT WASN’T ME

A show written by a computer

Speldatum:
14 oktober 19.00
15 oktober 19.00
30 oktober 19.00
31 oktober 19.00

It wasn’t me är en nyskriven science fiction-musikal som lyfter frågor om artificiell intelligens, alternativa världar, religion, jordens framtid och vad som egentligen är verkligt.

”I’d like to imagine God as some sort of mad scientist that programmed this dream-world that we live in. Because you know what? What we perceive as physical reality is actually a computer-generated simulation, like a super sophisticated videogame, created by someone very powerful, that some of us call God. Or as I always say: holy shit.”

Saga Björklund Jönsson och Niklas Rydén spelar två vetenskapsmän som med hjälp av artificiell intelligens ska skapa en ny, bättre värld. Italiensk-tyske dramatikern och regissören Nicola Bremer har samlat citat från artiklar, böcker och filmer tillsammans med texter som skapats av AI-mjukvara och dialoger genererade av chat botar. Genom att slumpmässigt sortera materialet har ett nytt verk genererats – ett sprakande kollage av text, musik och video. It wasn’t me är ett samarbete mellan NewOpera CO och internationella scenkonstgruppen The Mainstream.

Föreställningen är ca 75 minuter lång, och spelas på engelska.

Text & regi: Nicola Bremer
Scen, projektion & kostym: Steffi Rehberg
Musik & sceniskt framförande: Saga Björklund Jönsson och Niklas Rydén

Biljettpriser
På plats
180 kr ordinarie pris
140 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

Förbokning webb/telefon
160 kr ordinarie pris
120 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

IT WASN’T ME

A show written by a computer

Perform dates:
14 October 19.00
15 October 19.00
30 October 19.00
31 October 19.00

It wasn’t me… is a newly written science fiction musical that raises questions about artificial intelligence, alternative worlds, religion, the future of the earth and what is actually real.

”I’d like to imagine God as some sort of mad scientist that programmed this dream-world that we live in. Because you know what? What we perceive as physical reality is actually a computer-generated simulation, like a super sophisticated videogame, created by someone very powerful, that some of us call God. Or as I always say: holy shit.”

Saga Björklund Jönsson and Niklas Rydén play two scientists who, with the help of artificial intelligence, are trying to create a new, better world. Italian-German playwright and director Nicola Bremer has collected quotes from articles, books and films along with texts created by AI software and dialogs generated by chat bots. By randomly sorting the material, something new has been generated – a collage of text, music and video. It wasn’t me… is a cooperation between The Mainstream and NewOpera CO.

The show is 75 minutes, and is performed in English.

Text and direction: Nicola Bremer
Stage, projection and costume design: Steffi Rehberg
Music and stage performance: Saga Björklund Jönsson and Niklas Rydén.

Ticket prices
At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)

Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)