INFORMATION
Atalante håller stängt
Med anledning av Coronaviruset (COVID-19) har Atalante beslutat att hålla scenen stängd framtill 1 april. Vi följer nyheterna och håller publiken uppdaterade via hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Vissa evenemang efter 1 april kan komma att ställas in pga reseförbud för artister.
Vi har stängt biljettförsäljningen framtill 1 april. Har ni köpt biljetter kan ni antingen köpa tillbaka dem via tickster.com men vi vore tacksamma om ni använde samma biljetter till ett annan tillfälle, det behöver inte vara till samma evenemang. Vissa av föreställningarna kommer flyttas längre fram i säsongen eller till hösten 2020/våren 2021 i den mån vi kan.

Kontakta oss vid frågor 031-711 82 00 / atalante@atalante.org

Tack för er förståelse!
Med vänlig hälsningar
Personalen på Atalante

Foto: Milja Rossi

INFORMATION
Atalante is closed
Due to the Corona virus (COVID-19), Atalante has decided to keep the venue closed until 1 April. We follow the news and keep the audience updated on the website, social media and newsletter. Certain events after April 1 may be canceled due to travel bans for the artists.
We have closed the ticket sales until April 1st. If you have purchased tickets you can either buy them back via tickster.com but we would be grateful if you used the same tickets for another occasion, it doesn’t have to be for the same event. Some of the performances will be moved further into the season or to autumn 2020 / spring 2021.

Contact us for questions 031-711 82 00 / atalante@atalante.org

Thank you for your understanding!
Yours sincerely
The staff at Atalante

Photo: Milja Rossi