DESTINATION ATALANTE

NewOpera CO & Atalante

Speldatum:

14 februari 19.00

Biljetter:

Fri entré

Längd: ca: 130 minuter

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik och konstnärer inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fem kvällar under våren bjuder vi in artister från olika konstområden. Här får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet.
På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.
I vecka 10 samarbetar vi med Danscentrum Väst och arrangerar två kvällar av Destination med särskilt fokus på koreografi och dans.

 

Foto: Amanda Andreas

 

 

 

 

 

DESTINATION ATALANTE

NewOpera CO & Atalante

Perform dates:

14 February 7.00 PM

Tickets:

Free admission

Length:. Approx.130 min

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for audiences and artists in performing arts, music, film, text and visual arts. During five evenings this spring we will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art field.
When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, a cultural policy debate, stage improvisations, film show, contemporary circus or an artist presentation? Or perhaps everything, all at once…
Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audience in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.
In week 10 we collaborate with Danscentrum Väst and arrange two evenings of Destination with a specific focus on choreography and dance.

 

Photo: Amanda Andreas