DESTINATION ATALANTE

NweOpera CO & Atalante

Speldatum:
5 oktober, 9 november & 7 december 19.00

Biljetter
Fri entré

 Destination Atalante är Atalantes mötesplats för konstnärer och publik inom scenkonst, musik, film, text och bild. Tre kvällar under hösten bjuder Niklas Rydén och Amanda Nordmark in artister från olika konstområden. Där får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet.
På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

DESTINATION ATALANTE

NewOpera CO & Atalante

Performance dates:
5 October, 9 November & 7 December 7.00 PM

Tickets
Free admission

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for artists and audiences in performing arts, music, film, text and visual arts. During three evenings this autumn, Niklas Rydén and Amanda Nordmark will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discusscurrent issues in the art area.

When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film showing, contemporary circus or an artist presentation? Or even all at the same time…Destination Atalante puts meetings and the conversations between artists and audiences in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.