DESTINATION
NewOpera CO & Atalante

Speldatum:
Måndag 23 mars 19.00 INSTÄLLT
Måndag 27 april 19.00
Måndag 18 maj 19.00

Biljetter:
Fri entré

Längd:
130 min

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för konstnärer och publik inom scenkonst, musik, film, text och bild. Fyra kvällar under våren bjuder Niklas Rydén och Amanda Nordmark in artister från olika konstområden. Där får de berätta om sina konstnärsskap, visa utdrag från saker som är under arbete och diskutera aktuella frågor inom konstområdet. På Destination Atalante vet en aldrig vad som väntar. Är det konsert i foajén, en föreställning på scen, samtal om ett verk under arbete, kulturpolitisk debatt, sceniska improvisationer, filmvisning, konstutställning, nycirkus eller en konstnärspresentation? Eller rentav alltihop på samma gång…
Destination Atalante sätter mötet och samtalet mellan konstnärer, artister och publiken i centrum och vill uppmuntra det gränsöverskridande, och inspirera till nya samarbeten.

 

Program 24 februari 2020
Johanna Kalliokulju – skådespelare & singer/songwriter som kommer att framföra egna låtar ackompanjerad av Robin Erixon.
Hannah Håkansson – animatör & grafisk designer som visar sin examensfilm från kursen ”Gestaltande animation” på HDK.
Teater Trixter – Göteborgsbaserad teatergrupp som bjuder på ett tidigt work-in-progress-nedslag ur kommande föreställningen ”Ingeborgs manifest” av Petra Revenue och Gilda Stillbäck
Benedikte Esperi – koreograf, performance- & videokonstnär som kommer att presentera work-in-progress-material från sitt pågående arbete med videoprojektet ”The atlantis project”.
https://koreoartscape.com/the-atlantis-project/
Konstkollektivet Högen – improvisationsgrupp och ”husband” för Destination Atalante.

DESTINATION
NewOpera CO & Atalante

Perform dates:
Monday 23 March 19.00 CANCELED
Monday 27 April 19.00
Monday 18 May 19.00

Tickets:
Free admission

Length:
130 min

Destination Atalante is Atalante’s meeting place for artists and audiences in performing arts, music, film, text and visual arts. Four nights during the spring, Niklas Rydén and Amanda Nordmark will invite artists from different art fields to talk about their work, show excerpts from pieces in progress and discuss current issues in the art area. When you go to Destination Atalante, you never know what to expect. Is there a concert in the foyer, a performance on stage, talks about a work in progress, cultural policy debate, stage improvisations, film show, new circus or an artist presentation? Or even all at the same time…
Destination Atalante puts meeting and the conversation between artists, artists and audiences in focus and wants to encourage cross–border innovation, and inspire new collaborations.