KÄRLEKENS SAMTAL ÄR DANS

Efva Lilja

Speldatum:

30 september 19.00
1 oktober 19.00 (foajésamtal 20.15-21.00)
2 oktober 16.00

Biljetter:

Köp biljett

Längd:
60 min

Kärlekens samtal är dans togs vid premiären på weld i mars emot med utsålda hus och lysande recensioner. ”Ett solo som vibrerar av sårbar och kraftfull närvaro” SvD 19 mars. Verket handlar om att leva i och genom koreografiska strategier, om navigering genom förvillelser och både inre och yttre kaos. Ett rådbråkande av meningen med liv och levande i en förvirrad och politiskt omtumlande tid. Som en inre dialog om erfarenheter och känslor, om kärlek och överlevnadsstrategier. Här och nu.

”I flera år har jag arbetat med en utveckling av vad jag kallar lyssnandets tekniker och tänkandets praktik. Jag avlyssnar rörelsen. Dans blir en motståndsrörelse och ett aktivistiskt förhållningssätt, koreografi en överlevnadsstrategi. I samarbete med tonsättaren Per-Henrik Mäenpää utforskar jag av relationen mellan det mentala och det kroppsliga och dansar mig förbi orden.” Efva Lilja

Foajésamtal

Kärlekens samtal är dans är också namnet på en boktrilogi. Efter föreställningen får vi möta Efva Lilja i ett samtal där hon läser ur denna och berättar om den tematik som ligger till grund för både föreställningen och böckerna. Följ med på en resa genom olika medvetandelager, försjunk i kontemplativ stillhet och ta del av erotiska episoder såväl som av lekfulla stunder med politisk udd i sagans form.

 

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:

Ordinarie 160 kr
Rabatterad 120 kr

På plats:

Ordinarie 180 kr
Rabatterad 140 kr

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

LOVE’S CONVERSATION IS DANCE

Efva Lilja

Perform dates:

30 September 7.00 PM
1 October 7.00 PM (foyer talk 20.15-21.00)
2 October 16.00

Tickets:

Buy ticket

Length:
60 min

Love’s Conversation is Dance was sold out at the premiere at Weld in March and received glowing reviews. ”A solo that vibrates with a vulnerable and powerful presence” SvD March 19th. The solo features life in and through choreographic strategies, navigating past deceit, inner and outer chaos. It is an hour-long pounding on the meaning of life and living in a confused and politically bewildering time, like an inner dialogue about experiences and sentiments, about love and the art of survival.

“For years I’ve worked with a concept I call the technologies of listening and the practice of thinking. I listen out the movement. Choreography becomes a survival strategy and dance a resistance stance, a poem of life and the voice of love. In collaboration with composer Per-Henrik Mäenpää I explore the relationship between the mental and the physical, as I dance beyond words.” Efva Lilja

Foyer talk

Love’s Conversation is Dance is also the name of a book trilogy. After the performance, we meet Efva Lilja in a conversation where she reads from her books and talk about the themes that form the basis for both the performance and the books. Join us on a journey through different layers of consciousness, immersed in contemplative silence, erotic episodes as well as playful moments with a political edge in the form of a fairy tale.

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone

Regular 160 SEK
Reduced 120 SEK

At the venue

Regular 180 SEK
Reduced 140 SEK

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people