READING: 3 x LINDAHL

Erika Lindahl

Speldatum:
17 oktober 19.00
28 november 19.00

Biljetter:
Fri entré

Längd:
120 min

Ett oskyldigt inneboende som plötsligt spårar ur. En lovande boxare i sömnlöshetens gränsland. Fyra vänner på en strand, sammanförda av delikatessoliver och en solnedgång som hakat upp sig.

Under tre kvällar 2022 bjuds publiken in till dramatikern Erika Lindahls textvärldar, präglade av magisk realism. Rapp, humoristisk dialog varvas med monologer när tre av hennes senaste pjäser läses på scen av skådespelare, i ett lekfullt expanderat readingformat.

Vad är vi redo att ge upp för att få höra till?
Hur skyddar vi vårt hjärta?
Vad gör vi med våra egna och andras tyngder?

Med avstamp i olika teman, såsom integritet, sårbarhet och medberoende, förenas pjäserna av att de alla utforskar narrativens makt i våra liv. Varje reading följs av ett fördjupande samtal med publiken om pjäsens teman och konstnärliga processer.

 

 

READING: 3 x LINDAHL

Erika Lindahl

Perform dates:
17 October 7.00 PM
28 November 7.00 PM

Tickets:
Admission Free

Length:
120 min

An innocent collective housing-situation that suddenly derails. A promising boxer in the borderland of insomnia. Four friends on a beach, brought together by delicacy olives and a sunset stuck on repeat.

During three evenings in 2022, the audience is invited to playwright Erika Lindahls text worlds, characterized by magical realism. Quick, humorous dialogue is interwoven with monologue as three of her latest plays are read on stage by actors, in a playfully expanded reading format.

What are we willing to sacrifice in order to belong?
How do we protect our heart?
In what manner are we carrying the burdens of ourselves and others?

Starting off in different themes, such as integrity, vulnerability and codependency, the plays converge in that they all explore the power of narratives in our lives. Each reading is followed by an in-depth talk with the audience about the play’s themes and artistic processes