Exhibition 2019 – En retrospektiv inblick i en dansdokumentär idévärld

Eva Ingemarsson Dansproduktion

Spelas:
Torsdag, fredag, lördag, söndag 5–22 september
Torsdagar och fredagar 18.00–21.00
Lördagar och söndagar 15.00–18.00

En installation och utställning i ett multimedialt berättande, en upplevelsebaserad installation och rumslig utställning med flera liveinslag av dans.
Koreografen Eva Ingemarsson ställer ut valda delar från 11 helaftonsverk. En tidsresa mellan 1999-2017.

En inblick i Eva Ingemarssons koreografiska idévärld. Under arton år skapas elva helaftonsverk i tydliga och utmejslade scenografiska rum.
En multimedial blandning av dans, koreografi, intervjuer och liveberättande, film, foto och musik.
I dessa tematiskt uppbyggda verk och scenrum återfinns en koreograferad värld med personliga intervjuer och filmade porträtt.
Dansarna möter sina egna berättelser, sina inre och yttre ansikten. Här blandas dansarnas historier med fotografier och filmer i ett multimedialt uttryck.
De delar med sig av sina inre tankevärldar, sina erfarenheter, sin smärta och glädje. Genom sitt personliga och speciella tilltal blir denna värld igenkännbar för många fler.

Exhibition 2019 – a retrospective into the ideas of a dance documen-tary world

Eva Ingemarsson Dance Production

Perform dates:
Thursday, Friday, Saturday, Sunday 5–22 september
Thursdays and Fridays 18.00–21.00
Saturdays and Sundays 15.00–18.00

An installation and exhibition in a multimedia story, an experience-based installation and a spatial exhibition with several live elements of dance.
The choreographer Eva Ingemarsson exhibits selected parts from 11 full-evening works. A time travel between 1999-2017.

An insight into Eva Ingemarsson’s choreographic idea world. For eighteen years eleven full evening works are created in clear and carved scenographic rooms.
A multimedia mix of dance, choreography, interviews and live storytelling, film, photo and music.
In these thematically constructed works and stage rooms there is a choreographed world with personal interviews and filmed portraits.
The dancers meet their own stories, their inner and outer faces. Here, the dancers’ stories are mixed with photographs and films in a multimedia expression.
They share their inner world of thought, their experiences, their pain and joy. Through their personal and special appeal, this world becomes recognizable to many more.