OCEANS RELEASEKONSERT

Lisen Rylander Löve

Spelas: 3 maj 20.00

På OCEANS möts experimentell pop, elektronika, improvisation, jazz och noise på ett organiskt och självklart sätt. Det är musik där det söndriga möter det vackra, akustiskt möter elektroniskt. Vågor av ljud; många, olika, mycket. Lyssnaren ledsagas av en ständig mörk underton där harmoni möter disharmoni. I dessa möten uppstår en spänning och ett eget kompromisslöst uttryck där Lisen inspireras av att låta slumpen leda och ljuden bestämma. Ett steg som kanske inte var uttänkt leder vidare till nästa. Ett undersökande men samtidigt med en tydlig riktning. Lisens musikaliska bakgrund står som grund till något alldeles nytt. Hon gör modig musik med nerv, inte alldeles tillgänglig, men välkomnande, demokratisk och belönande.

Fröet till ”OCEANS” uppkom under ett längre residency i Vancouver, och som fick än mer energi under arbetet med musiken för danskompaniet Spinns föreställning ”Skirtpower”.

Lisen Rylander Löve är för många känd ifrån grupperna Midaircondo och The Splendor. Nu släpper hon sin första soloskiva, en skiva som hon komponerat, producerat och spelat in själv.

I kväll möter vi en speciell liveversion av musiken från skivan, och lite annat!

Lisen Rylander Löve: sax, röst, live-elektronik mm.
Donovan von Martens: bas, live-elektronik.
Martin Öhman: trummor, live-elektronik.

Konserten startar 20.00

I samarbete med Folkteatern

OCEANS RELEASE CONCERT

Lisen Rylander Löve

Perform dates: 3 May 8PM

This is where pop, electronica, improvisation, jazz and noice joins in a natural and organic way. This is music where the broken meets the the beautiful, the acoustic meets the electronic. waves of sound; many, different, full. The listener is accompanied by a constant dark undertone where harmony meets disharmony. In these meetings a mention arises and an unique, uncompromising expression where Lisen is inspired by letting chance lead and the sounds determine. A step that maybe wasn’t planned leads to the next. An exploration, but at the same time a clear direction. Lisens musical background makes up the foundation for something new. She creates brave music with nerve, not easily accessible, but welcoming, democratic and rewarding.

The seed for ”OCEANS” was sown during a long residency in Vancouver and was giving additional energy during her work with the performance ”SKIRTPOWER” by the dance company Spinn.

Lisen Rylander Löve is know by many from the groups Midaircondo and The Splendor. This is her first solo album, an album which she has written, produced and recorded her self.

The concert strats at 8PM

Lisen Rylander Love: saxophone, voice, live electronics
Donovan von Martens: bass, live electronics
Martin Öhman: drums, live electronics

In collaboration with Folkteatern