FISKEDANSEN OCH ANDRA KOSMISKA BEKÄNNELSER

Sindri Runudde

Spelas: 26-27 april kl19

Fiskedansen och andra Kosmiska Bekännelser är ett konceptalbum och ett workoutprogram bestående av sju olika danser med specifika syften. Med fem dansare på scenen presenteras de sju låtarna, och musiken vävs samman med personliga berättelser.
Fiskedansen är en hyllning till rörelse som bejakar dansens närande potential i metaforiska bekännelser fulla
av fabulösitet. Med kraft från radikal pedagogik arbetar Sindri Runudde utifrån premissen att varje kropp har kunskap och varje berättelse en dans.
Sindri Runudde arbetar med flera format parallellt, utifrån frågeställningar om vilken dans som dansas var, och vilka som får uppleva den. I en till en möten ordinerar Sindri olika danser som botemedel mot specifika åkommor. Ett annat format är ett medverkande workoutprogram, och här presenteras scenproduktionen. Tillsammans formar de Fiskedansen och andra Kosmiska Bekännelser.

Fiskedansen ingår i Slingan som är ett samarbete mellan scenerna Atalante i Göteborg, Dansstationen i Malmö och MDT i Stockholm. Scenerna samproducerar två produktioner om året som har urpremiär i samband med Slingan. Föreställningen turnerar till alla tre scenerna.

Koreografi, kompositör, sång: Sindri Sinkalonkan Runudde | På scen: Emelie Enlund, Iki Gonzalez Magnusson, Ellen Söderhult, Sepideh Khodarahmi, Marvil Iglesias | Musikproducent: Markus Almkvist | Ljuddesign: Julia Giertz | Musiker: Niklas Niki Blomberg, Robert Moon Smith | Ljusdesign: Ulrich Ruchlinski / imULto | Stylist och dramaturg: Juli Apponen | Illustration: Ida Engblom | Foto, illustration: Chrisander Bruun | Producenter: Patricia Vázquez Iruretagoyena och Emma-Cecilia Ajanki | Konstnärlig rådgivning och skribent: Frida Sandström | Projektet är ett projekt i SMart Produktionshus och görs i samarbete med Kulturrådet, Riksteatern, Region Skåne, Konstnärsnämnden, Inkonst, EMS, MDT, DOCH, Uniarts Stockholm, Dansstationen, Danscentrum Syd, Slingan tour och Subtopia.

Biljettpriser
På plats
180 kr ordinarie pris
140 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

Förbokning web/telefon
160 kr ordinarie pris
120 kr rabatterat pris (studerande, arbetssökande/sjukskriven, pensionär, grupp <6 personer)

THE FISHING DANCE AND OTHER COSMIC CONFESSIONS

Sindri Runudde

Perform dates: 26-27 April 7PM

The Fishing Dance & Other Cosmic Confessions is a conceptual album and workout program consisting of seven differ- ent dances with specific purposes. With five dancers on stage, the seven songs intertwine with music and personal stories.
It is a tribute to movement that encour- ages the nourishing potential of dance and movement in metaphorical confessions full of fabulousness. Powered by “radical pedagogy”, Sindri Runudde works from the premise that every body has knowledge and experience, and every story owns a dance.
The project works with several formats in parallel, questioning which dance is being danced where, and who gets to experience it. In one-to-one meetings, Sindri prescribes different dances as possible cures for specific symptoms or problems.
Another format is an accompanying workout program, now presented as a stage performance. Together, they form The Fishing Dance & Other Cosmic Confessions.

The Fishing dance is part of Slingan, which is a collaboration between the Atalante scenes in Gothenburg, Dansstationen in Malmö and MDT in Stockholm. The scenes co-produce two productions a year that are premiere in connection with the Sling. The performance tours to all three venues.

Concept, choreography, song: Sindri Sinkalonkan Runudde | Performers: Emelie Enlund, Iki Gonzalez Magnusson, Ellen Söderhult, Sepideh Khodarahmi, Marvil Iglesias | Music producer: Markus Almkvist | Sound design: Julia Giertz | Musicians: Niklas Niki Blomberg, Robert Moon Smith | Lighting designer: Ulrich Ruchlinski / imULto | Stylist and dramaturg: Juli Apponen | Illustration: Ida Engblom | Photo, illustration: Chrisander Bruun | Production: Patricia Vázquez Iruretagoyena & Emma-Cecilia Ajanki | Artistic advise and writer: Frida Sandström | Supported by Kulturrådet, Riksteatern, Region Skåne, Konstnärsnämnden, Inkonst, EMS, MDT, DOCH, Uniarts Stockholm, Dansstationen, Danscentrum Syd and Subtopia.

Ticket prices
At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)

Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price (students/unemployed or sick leave/seniors/groups of 6 people or more)