FROZEN IN AMBER

Miguel Cortés

Speldatum:

25-26 mars 19.00

Biljetter:

Längd: ca: 60 minuter

Frozen in Amber är en poetisk resa genom en värld där språket springer runt i ekorrhjul. Under ett chiffer av kåda och metall framträder genom dans, musik och röst, en samling associativa tablåer av dystopisk ärlighet.
Dans- och scenkonstnären Miguel Cortés skapar här tillsammans med Emelie Johansson, Kent Olofsson och Charlotta Andersson ett sceniskt universum, färgat av stundtals råa ProgMetalinfluerade ljudvärldar med inslag av lyriska gitarriff. Ömsom förförande, ömsom begränsande sveps fragmenterade rörelsetablåer in i ett monokromt bärnstensfärgat ljus och bildar en personlig betraktelse över varandet i en speedad samtid.
Med Frozen in Amber fortsätter Miguel Cortés sitt täta samarbete med tonsättaren Kent Olofsson. Tillsammans skapar de en mix av rörelse, musik och röst som blir till en personlig och poetisk roadtrip.

 

Foto: J. Svensson/E. Cortés

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

FROZEN IN AMBER

NewOpera CO & Atalante

Perform dates:

25-26 March 7.00 PM

Tickets:

Length: approx. 60 min

Frozen in Amber is a poetic journey in which language circles itself, ciphered in resin and metal. With dystopian honesty, a collection of associative tableaux emerges through dance, music and voice.
Together with Emelie Johansson, Kent Olofsson and Charlotta Andersson, the dance and stage artist Miguel Cortés create a scenic universe, colored by raw ProgMetal-influenced soundscapes and elements of lyrical guitar riffs. At times seductive, at times limiting, fragmented movement tableaux are swept in a monochrome amber-colored light. All together they form a state of being in a speeded contemporary world.
With Frozen in Amber, Miguel Cortés continues his close collaboration with composer Kent Olofsson. Together they create a mix of movement, music and voice that turn into a personal and poetic road trip.

 

Photo: J. Svensson/E. Cortés

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people