APRILFEST

Geiger

Speldatum:
16-17 april 20.00

Biljetter:

Längd:

180 min

Det verkar trots allt bli en aprilfest 2021 för GEIGER. Med flera inställda arrangemang 2020 vågar vi dock inte planera för mycket. Vad vi vet är att vi kommer att frångå principen att alltid bjuda in internationella artister till varje festival. Den här gången kör vi – närproducerat! Se fram emot artister från nära håll, kort sagt. Som alltid kommer programmet att bjuda på en spräcklig mix mellan kammarmusik, oljud och lågmält.
GEIGER startade 2003 av några tonsättare och musiker i Göteborg. De öppnade eget för att skapa en plats och ett sammanhang för ny musik, särskilt ny elektronisk musik. Ett anspråkslöst namn valdes: GEIGER (Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research). Varje stavelse i den akronymen har kanske inte förverkligats ännu, men det har blivit en massa konserter genom åren med musik och ljudkonst som annars aldrig hade kunnat upplevas i Göteborg.

 

Biljettpriser
120 kr Ordinarie
100 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

APRIL PARTY

Geiger

Performance dates:
16-17 April 8.00 PM

Tickets:

Length:

180 min

It seems like it’s going to be a GEIGER April festival in 2021 after all. With several canceled events in 2020, however, we do not dare to plan too much. What we do know is that we will deviate from our rule of always inviting international artists to our festivals. This time we will go local! As always, the program will offer a motley mixture between chamber music, noise and low-key stuff. GEIGER was started in 2003 by a bunch of composers and musicians in Gothenburg. They started their own platform to create a place and a context for new music, especially new electronic music. A modest name was chosen: GEIGER (Gothenburg Electro acoustic Institute for Grants, Events and Research). Every syllable in that acronym may not have been realized yet, but there have been a number of concerts over the years with music and sound art that otherwise would never have been experienced in Gothenburg.

 

Tickets price
120 SEK regular price
100 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people