OKTOBERFEST

GEIGER

Speldatum:
2-3 oktober 20.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
180 min

Maskiner! Mänskliga, mekaniska, ljudande, gömda, digitala eller analoga. Det är temat för GEIGERs oktoberfestival. Pierre Bastien (FR), Veronika Svobodová (CZ) och Karin Hellqvist (SE) är några av de artister som kommer denna gång. GEIGER startades runt 2004 av några tonsättare och musiker. Flera av dem hade träffats på det som idag kallas Högskolan för Scen och Musik. De öppnade eget för att skapa en plats och ett sammanhang för ny musik, särskilt ny elektronisk musik. Ett anspråkslöst namn valdes: GEIGER (”Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Varje stavelse i den akronymen har kanske inte förverkligats ännu, men det har blivit en massa konserter genom åren med musik och ljudkonst som annars aldrig hade kunnat upplevas i Göteborg. Och många maskiner, förstås, men aldrig tidigare en hel festival på det temat. Vi reserverar oss för eventuella förändringar.

På plats:
120 kr Ordinarie
100  kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för DCV-medlemmar, studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

OCTOBER PARTY

GEIGER

Perform dates:
2-3 October 8.00 PM

Tickets:
Buy tickets

Length:
180 min

Machines! Human, mechanical, sounding, hidden, digital or analog. That’s the theme for GEIGER’s October festival. Pierre Bastien (FR), Veronika Svobodová (CZ) and Karin Hellqvist (SE) are some of the artists this time. GEIGER started around 2004 by a group of composers and musicians, several of whom had met at what is today called the University for Music and Drama. They created a place and a context for new music, especially new electronic music. A modest name was chosen: GEIGER (”Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”). Every syllable in that acronym may not have been realized yet, but it has become a huge mass of concerts over the years with music and sound art that otherwise could never have been experienced in Gothenburg. And innumerable machines, of course, but never a complete festival on that theme. We want to make reservations for possible changes.

At the venue
120 SEK regular price
100 SEK reduced price

Reduced price for DCV-members, students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people