HEADSPACE

Mari Vittradotter

Speldatum:
12 november 19.00
13 november 17.00

Biljetter:

Längd:
45 min

Headspace är ett dansverk om psykos/schizofreni och om forskning inom området.
I vägskälet mellan verklighet och psykos möts dansarna och publiken där fantasin söker grundad mark. Med bältet över magen lämnar vi rummet i logiska, absurda,
manipulerade världar. Verket vill möta historiens demoner och onda andar för att synliggöra den stigmatisering som lever vidare än idag.
Koreografen Mari Vittradotter önskar ge åskådaren en upplevelse som i bästa fall ger insikt, förståelse, empati och nya perspektiv på hjärnans mysterier.

Foto:Sofie Ährlund-Richter

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

homo(sapiens) är ett visuellt och kroppsligt verk genomsyrat av autenticitet, där polariteter samexisterar. Verket diskuterar relationen mellan identitet och prestation genom att utforska mänskliga basala somatiska processer. Vad händer när djupa autentiska somatiska processer möter yttre faktorer och artificiell form? Genom att föreslå ett annat varande utforskar homo(sapiens) vibrationer. Enligt Bonnie Bainbridge Cohen (2018) är vibrationer något som föregår liv och stöttar all levande form. Dessa skapar och omskapar form. Vibrationer som den rörelse du känner när du är stilla och förnimmer det ljud du hör när du är tyst. Det är genom vibrationer som vi upplever vår plats inom detta fält av existens.
“What we call form is a moment suspended within change in which a pattern crystallizes into
something recognizable” (Bainbridge Cohen, 2018: p.7).
homo(sapiens) ifrågasätter prestationssamhället där prestation har blivit vår identitet, och varandet, det mänskliga, har glömts bort.


Konstnärlig ledare/Koreograf i samarbete med dansarna: Karolin Kent
Dansare: Fredrika Byman Moberg, Tanja Andersson, Aloun Marchal
Kostym/Scenografi: Linnea Bågander
Ljud: Hannah Tolf
Ljusdesign/scentekniker: Miranda Seiborg Wikström
Live-stream: Donovan von Martens, Camilla Topuntoli, Magnus Bergström

Foto: Donovan von Martens

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

HEADSPACE

Mari Vittradotter

Perform dates:
12 November 7.00 PM
13 November 5.00 PM

Tickets:

Length:
45 min

Headspace is a dance piece about psychosis / schizophrenia, and research in the field. At the crossroads between reality and psychosis, the dancers and the audience meet where imagination seeks solid ground. With belts over our stomachs, we leave the room in logical, absurd, manipulated worlds. The piece wants to face the demons and evil spirits of history to make visible the stigma that lives on to this day.
Choreographer Mari Vittradotter wants to give the spectator an experience that hopes to provides insight, understanding, empathy and new perspectives on the
mysteries of the brain.

Photo: Sofie Ährlund-Richter

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people