HEADSPACE

Mari Vittradotter

Speldatum:
12 november 19.00
13 november 17.00

Biljetter:
Köp biljetter

Längd:
45 min

Headspace är ett dansverk om psykos/schizofreni och inspirerat av forskning inom området.
I vägskälet mellan verklighet och psykos möts dansarna och publiken där fantasin söker grundad mark. Med bältet över magen lämnar vi rummet i logiska, absurda,
manipulerade världar. Verket vill möta historiens demoner och onda andar för att synliggöra den stigmatisering som lever vidare än idag.
Koreografen Mari Vittradotter önskar ge åskådaren en upplevelse som i bästa fall ger insikt, förståelse, empati och nya perspektiv på hjärnans mysterier.

Foto:Sofie Ährlund-Richter

 

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

HEADSPACE

Mari Vittradotter

Perform dates:
12 November 7.00 PM
13 November 5.00 PM

Tickets:
Get tickets

Length:
45 min

Headspace is a dance piece about psychosis / schizophrenia, inspired by research in the field. At the crossroads between reality and psychosis, the dancers and the audience meet where imagination seeks solid ground. With belts over our stomachs, we leave the room in logical, absurd, manipulated worlds. The piece wants to face the demons and evil spirits of history to make visible the stigma that lives on to this day.
Choreographer Mari Vittradotter wants to give the spectator an experience that hopes to provides insight, understanding, empathy and new perspectives on the
mysteries of the brain.

Photo: Sofie Ährlund-Richter

 

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people