IT WASN’T ME

NewOpera CO/The Mainstream

Speldatum:

6-7 maj 19.00

Biljetter:

Köp biljetter

Längd: 75 min

It wasn’t me är en science fiction-musikal som lyfter frågor om artificiell intelligens, alternativa världar, religion, jordens framtid och vad som egentligen är verkligt.
Saga Björklund Jönsson och Niklas Rydén spelar två vetenskapsmän som med hjälp av artificiell intelligens ska skapa en ny, bättre värld. Dramatikern och regissören Nicola Bremer har samlat citat från artiklar, böcker och filmer tillsammans med texter som skapats av AI-mjukvara och dialoger genererade av chat-botar.

”I’d like to imagine God as some sort of mad scientist that programmed this dream-world that we live in. Because you know what? What we perceive as physical reality is actually a computer-generated simulation, like a super sophisticated video game, created by someone very powerful, that some of us call God. Or as I always say: holy shit.”

Foto: Carl Oliver Ander

Biljettpriser
Förköp/förbokning nätet eller telefonen:
160 kr Ordinarie
120 kr Rabatterad

På plats:
180 kr Ordinarie
140 kr Rabatterad

Rabatterad pris gäller för studerande, ungdom, arbetssökande/sjukskriven pensionär och grupp <6 personer

 

 

 

IT WASN’T ME

NewOpera CO & Atalante

Perform dates:

6-7 May 7.00 PM

Tickets:

Köp biljetter

Length: 75 min

It wasn’t me is a science fiction musical that raises questions about artificial intelligence, alternative worlds, religion, the future of the earth, and what is actually real.
Saga Björklund Jönsson and Niklas Rydén play two scientists who, with the help of artificial intelligence, are trying to create a new and better world. Playwright and director Nicola Bremer has collected quotes from articles, books and films along with texts created by AI software and dialogues generated by chat bots.

”I’d like to imagine God as some sort of mad scientist that programmed this dream-world that we live in. Because you know what? What we perceive as physical reality is actually a computer-generated simulation, like a super sophisticated video game, created by someone very powerful, that some of us call God. Or as I always say: holy shit.”

Photo: Carl Oliver Ander

Tickets price
Pre-booked online/telephone
160 SEK regular price
120 SEK reduced price

At the venue
180 SEK regular price
140 SEK reduced price

Reduced price for students, unemployed/sick leave, seniors, groups of 6 people