DESTINATION

Atalante & NewOpera Co

Tid:
Måndag 9 december kl 19.00

Destination Atalante är Atalantes mötesplats för publik, konst och konstnärer från olika genrer. Här presenteras arbeten som pågår, här berättar konstnärer om tankarna bakom. Här får publiken titta in i processer och samtala med artisterna och varandra. Här möts artister som inte känner till varandra och prövar, visar, undersöker.

Destination Atalante har kommit att presentera en lång rad artister och konstnärer i oförglömliga möten under 2018 och 2019. Under hösten blir det två Destination, en i november och en december. Det är platsen för alla som är nyfikna på det allra senaste, på evenemang där en aldrig vet vad som kommer att hända. Blir det ett samtal, en film, en drag queen, en dansimprovisation, en kulturpolitisk debatt eller en hel föreställning? Det vet en aldrig…

Presentation: Amanda Nordmark och Niklas Rydén.

Program 9 december
• Niklas Rydén och Hannes Rydén visar och berättar om arbetet med att göra en filmad VR-version av NewOpera CO:s föreställning Regrets.
• Skådespelaren och författaren Victor Dohlsten visar en scen ur föreställningen Lasse i Gatan som har premiär i mars.
• Isabel Lagos, konstnärlig ledare för Opera Estrad och en av grundarna till Studio Gatenhielm, berättar om visionerna för Gatenhielmska huset och om det kultursystem som håller på att skapas runt Stigbergstorget.

Fri entré!

DESTINATION

Atalante & NewOpera Co

When:
Monday 9 December 19.00

Destination Atalante is Atalantes meeting place for audience, art and artists from a wide range of genres. Work in progress are presented here, as well as artists telling us of the thoughts behind. The audience can look into processes, talk to the artists and each other. Artists are meeting other artists that they have never met here. They perform, discuss and explore new expressions of art.

Destination has presented a long row of artists during unforgettable meetings during 2018 and 2019. This autumn there will be two Destinations, one in november and one in december. It is the place for anyone curious of the most recent, on events where you never know what will happen. Will it be a talk, a film, a drag queen, a dance improvisation, a debate on cultural politics or a complete performance? You never know…

Program and presentation, Amanda Nordmark and Niklas Rydén.

No entrance fee!